Naděje pro rizikovou skupinu s onemocněním COVID-19

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V rámci boje se současnou epidemií přinášíme do našeho regionu nový léčebný postup pro rizikovou skupinu našich spoluobčanů. Za tímto účelem zřizujeme od středy 24. února Stacionář COVID-19, který bude určen pro pacienty s mírným průběhem tohoto onemocnění, u kterých však hrozí vysoké riziko progrese do závažné formy.

Úzká skupina vysoce rizikových pacientů bude léčena podáváním rekonvalescentní plazmy nebo jiných nově vyvinutých léčivých přípravků obsahujících specifické protilátky proti COVID-19. Novou léčbu je možné podat pouze v časné fázi onemocnění COVID-19! Proto je zcela zásadní, aby se v případě jakéhokoliv podezření na toto onemocnění rizikový člověk bezodkladně podrobil testu – antigennímu nebo PCR. Léčba musí být zahájena nejpozději 7. den od prvních klinických příznaků a zároveň nejpozději 3. den od pozitivního výsledku testu.

Pacient musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:

  • je po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně
  • podstupuje léčbu snižující imunitu
  • má akutní onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění (s výjimkou pacientů s paliativní léčbou)
  • má plicní hypertenzi
  • je dialyzovaným pacientem
  • BMI má vyšší než 40 (BMI = hmotnost dělená součinem výška krát výška)
  • trpí chronickou obstrukční chorobou v pokročilejším stádiu bez nutnosti kyslíkové podpory
  • trpí zvýšenou srážlivostí krve a již prodělal trombózu nebo embolii 

V případě, že splňujete alespoň jedno z uvedených kritérií a podrobili jste se testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem, kontaktujte bezodkladně svého praktického lékaře, který se spojí s lékařem nemocnice a domluví vše potřebné.

Podání rekonvalescentní plazmy nebo léčivého prostředku obsahujícího specifické protilátky je jednorázové. Celkový pobyt ve stacionáři trvá 3 až 5 hodin. Na začátku pobytu bude pacientovi provedeno základní vyšetření na hladinu protilátek proti COVID-19. K dalším krokům se přistupuje pouze tehdy, pokud se přítomnost protilátek u pacienta neprokáže. Následuje krátké vyšetření lékařem, zavedení periferního žilního katetru, v případě podání rekonvalescentní plazmy odběr krve pro zjištění krevní skupiny a následné podání léčivého prostředku. Pacient si s sebou může vzít občerstvení. Vzhledem k infekčnímu prostředí nemůže být spolu s pacientem přítomen ve stacionáři doprovod.
Stacionář COVID-19 se nachází v dolním areálu náchodské nemocnice v nově vybudovaném pavilonu J. Při pohledu z příjezdové silnice do areálu od pavilonu L (stravovací pavilon, občerstvení) se jedná o pravou část nové budovy. Do této budovy je jediný vstup z pravého boku. Vstup bude označen a trasa k němu také.

Možnosti léčby jsou limitované dostupností a objemem léčivých prostředků.