MUDr. David Wadie Shihata

primář

Chirurgie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 494 502 466

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na oddělení intenzivní péče jsou hospitalizováni pacienti, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí. Například pacienti po...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na chirurgickém oddělení se provádějí plánované a urgentní operační výkony jak klasickými tak laparoskopickými metodami.
Součástí...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V ambulanci všeobecné chirurgie jsou ošetřováni všichni pacienti s chirurgickými onemocněními urgentními (včetně úrazů, náhlých příhod...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

zde jsou ošetřování pacienti kteří jsou indikováni k drobných chirurgickým zákrokům v lokální anestezii.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V traumatologické ambulanci jsou dispenzarizováni a léčeni nemocní po úrazech pohybového aparátu. Ambulance je každý týden v úterý...

Stránky