MUDr. Blanka Navrátilová

primář odd. patologie a cytologie

Patologie a cytologie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Emailové adresy: 
navratilova.blanka@nemocnicenachod.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 252

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení patologické anatomie nabízí vyšetření bioptických a cytologických vzorků včetně speciálních barvících technik a imunohistoche­...