Zlomový měsíc - to byl covidový březen

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Očkujeme a testujeme čím dál tím víc. Promořeni jsme, bohužel, také čím dál tím víc. A tak, jak nás v březnu ještě trápila zima, ale postupně slábla, také covid se vzedmul naposledy 7. března a od té doby začaly počty pacientů výrazněji klesat. Nejsme ještě z tunelu venku, zbývá nám ještě kus cesty, ale zdá se, že to již bude po rovině, a tak jasně vidíme světlo na konci tunelu a máme přehled o tom, že proti nic nejede…

Očkování Začnu tentokrát trochu netradičně očkováním. 1. březen byl totiž dalším milníkem pro zájemce o očkování. Od tohoto data se mohli registrovat lidé starší 70 let. První den této možnosti využilo 1 973 lidí do náchodského očkovacího centra a 992 lidí do rychnovského očkovacího centra. Za celý březen jsme podali celkem 13 797 dávek vakcín (8 776 Náchod, 4 541 Rychnov nad Kněžnou, 480 Broumov). Očkovali jsme vakcínami od výrobců Pfizer&BioNTech (10 764 dávek), Moderna (1 768 dávek) a AstraZeneca (1 265 dávek).
22. března se rychnovské očkovací centrum přesunulo do nových prostor – Společenského centra, kde vzniklo velkokapacitní očkovací centrum za výrazné podpory Královéhradeckého kraje a města Rychnov nad Kněžnou. Tento den jsme také začali očkovat v nemocnici v Broumově.
V Náchodě zůstaneme v přízemí nového pavilonu. Pro zajištění větší kapacity vyrostl před vstupem do očkovacího centra na konci března velký stan. Nechystáme tedy žádnou párty, jen nechceme, aby na Vás po očkování, kdy je třeba 15 minut vyčkat, pršelo.
Vyhlížíme každou dávku vakcíny. Naše možnosti jsou minimálně 3× vyšší než stávající tempo. Na duben máme přislíbeno cca 19 tis. dávek.

Transporty ustaly V prvních dvou březnových týdnech mohli obyvatelé Náchoda občas slyšet nad svými hlavami hluk policejního vrtulníku BELL 412, který do náchodské nemocnice opakovaně transportoval covidové pacienty z Liberce, Ústí nad Labem a Teplic. Možná se někdo podivoval tomu, že vrtulník přistával Na Hamrech, kde byl pacient přeložen do vozu ZZS a tou transportován na covidové oddělení. Bylo tomu proto, že tento stroj má maximální vzletovou hmotnost skoro 5,4 t, ale nemocniční heliport má certifikaci pouze pro stroje do 3,5 t. Tento limit není dán nosností heliportu, ta je snad až 120 t, ale zabezpečením a vybavením heliportu. Toto zabezpečení je pro stroje nad 3,5 t velmi finančně nákladné a pro klasické záchranářské vrtulníky není třeba.
Transporty mimokrajských pacientů uzavřeli dva pacienti ze Žatce, kteří byly ZZS přivezeni 15. března. 

1. března jsme hospitalizovali 157 pacientů s covidem. Nad 150 to bylo 7. března naposledy, pak již počty s malými výkyvy setrvale klesaly až k číslu 86 (31. 3.). Klesající počty pacientů umožnily 19. března uzavření jedné covidové stanice na ortopedii (kapacita 25 lůžek) a 1. dubna další stanice na rehabilitaci (kapacita 19 lůžek). Nyní chystáme uzavření již třetí covidové stanice, tentokrát na chirurgii (kapacita 30 lůžek).

Ortopedie v novém Někdy začátkem března v rozhovoru pana Hejtmánka z MF DNES s panem starostou Birke pan starosta položil otázku, co že v nemocnici děláme, že ještě nejsme v novém a nezvyšujeme kapacitu. Psal jsem v některém z předešlých ohlédnutí, že občas dostáváme podněty, o kterých má cenu psát, protože by mohly zajímat širší okruh lidí. Tento podnět takový určitě je. V září loňského roku nebyly nové pavilony určitě připravené k nastěhování zdravotnických provozů. Pouze stavební úřad vydal kolaudační souhlas. V Náchodě tak stály dva nové pavilony, které byly prázdné, a vybavení a technologie, které dodala stavba, nebyly odzkoušené. Právě na vydání kolaudačního souhlasu navazovalo období zkušebního provozu, ve kterém dodavatel stavby postupně uváděl jednotlivé technologie do provozu, prováděl jejich nastavení a ověřoval správnou funkci. Toto období skončilo předáním díla objednateli, tedy Královéhradeckému kraji, 10. listopadu. Při předání byl sepsán seznam všech vad a nedodělků, které stavba při předání měla. Tento soupis čítal mnoho tisíc položek (číslo je tak vysoké, protože byla zaznamenána každá čmouha na vinylu, každá potřebná oprava malby, apod.). Dle smlouvy stavba tyto vady a nedodělky odstraňovala do 26. ledna. Od února se do testování budovy pustili naši pracovníci technického úvaru a další problémy, které zjistí, se již řeší formou reklamace. Zatím se týkaly například výpadků výtahů, špatného seřízení automatických dveří, vzduchotechniky, závad na strojovně chlazení, kyslíkového generátoru, kdy při nízkých venkovních teplotách docházelo k výpadkům jeho kompresoru, zatékající stříšky nad vstupem do 5. NP, nefunkčních splachovadel, kapajících chladících trámů, nevyspádované podlahy v prostorech asistovaného mytí, nestability některých systémů při výpadku elektrické energie a přechodu na dieselagregát a celé řady dalších. Nové pavilony mají více než 1000 místností. I z toho důvodu není možné vše odzkoušet a případné nedostatky odhalit během několika dnů. Souběžně s opravami je postupně dodáváno do nových pavilonů vybavení, které soutěží Královéhradecký kraj. Obyčejným zásobníkem na toaletní papír počínaje a složitou zdravotechnikou (např. skiaskop, operační stoly, ultrazvuky, laparoskopické věže) konče. Velmi důležitá dodávka lůžek od společnosti PromaReha z České Skalice probíhala od 18. března do 1. dubna. V tomto týdnu začne realizace dodávky technologie na posílení mobilního signálu uvnitř budov. Kvůli železobetonové konstrukci se vnitřek budovy chová jako Faradayova klec a v budově tak chybí mobilní signál.
Po necelých dvou a půl měsících od odstranění vad a nedodělků se do nových prostor přestěhovalo první oddělení – ortopedie. K přestěhování mohlo dojít také díky tomu, že nám klesající počet covidových pacientů 19. března umožnil uzavřít již zmíněnou covidovou stanici na původní ortopedii. Díky tomu se uvolnil personál, který mohl začít připravovat provoz ortopedie v novém pavilonu a který v něm následně může pracovat. Souběžně s připravením ortopedického oddělení bylo třeba přestěhovat ortopedické operační sály. První operace v novém super aseptickém sále proběhla 8. dubna.

Plán dalšího stěhování Dalším krokem při stěhování do nových pavilonů bude postupné přestěhování dvou stanic chirurgie a ORL. Souběžně s tím je třeba připravit a přestěhovat chirurgické operační sály, chirurgickou JIP a centrální sterilizaci. Rozběhnutí chirurgických operačních sálů a centrální sterilizace je pak podmínkou pro přestěhování gynekologicko-porodnického oddělení společně s dětským oddělením z horního areálu. Přípravy ke stěhování první stanice chirurgie začínají 12. dubna, přípravy ke stěhování druhé chirurgické stanice, operačních sálů, centrální sterilizace a chirurgické JIP 19. dubna. Pokud vše půjde dobře a počet hospitalizovaných pacientů s covidem to umožní, 26. dubna by se měly v nových pavilonech rozběhnout chirurgie, centrální sterilizace, JIP a chirurgické operační sály. I kroky plánované na květen budou velmi záviset na vývoji počtu hospitalizovaných pacientů (zejména na JIP a ARO). Rádi bychom v květnu uvedli do provozu v novém pavilonu ARO a centrální dospávání a na přelomu května a června přesunuli zmíněné provozy z horního areálu. Za ideálních podmínek bychom tak mohli být do prázdnin v novém.

Testování V březnu se rozběhlo naplno testování zaměstnanců ve firmách a pokračovalo testování jak v našich stálých odběrných místech (Broumov, Náchod, Jaroměř, Opočno, Rychnov nad Kněžnou), tak také testování našimi mobilními týmy v Meziměstí, Teplicích nad Metují, Polici nad Metují, Hronově, Novém Městě nad Metují, České Skalici a Červeném Kostelci. Celkem jsme provedli více než 35 tisíc testů (maximum 16. března celkem 2 227 testů). V Rychnově nad Kněžnou začali od 15. března provádět PCR vyšetření na SARS-CoV-2 na novém přístroji přímo v tamní biochemické laboratoři. Do té doby jsme vzorky analyzovali pouze v Náchodě. Masivní testování zcela jistě pomohlo zkrotit průběh epidemie a dokázalo urychlit ústup v našem regionu. Proto patří všem, kteří s testováním pomáhali a pomáhají, velké poděkování. Nejen odběrovým týmům, ale také pracovníkům laboratoří a všem, kteří ho koordinují (hlavně náměstkyním ošetřovatelské péče, vedení zmíněných měst, managementu firem).

Střípky 11. března přišla Seznam TV v reportáži Josefa Klímy s kritikou uzavření broumovské stanice následných lůžek z důvodu rekonstrukce v této době. Reportáž nás velmi překvapila, neboť potřeba využití těchto lůžek pro covidové pacienty se již v době reportáže jevila jako velmi málo pravděpodobná. Tou dobou náš kraj disponoval 150 volnými akutními lůžky. Spuštění realizace jsme s Královéhradeckým krajem jako investorem rekonstrukce diskutovali. Přiklonili jsme se nakonec k rozhodnutí akci spustit. Pokud pan Klíma v závěru reportáže kladl otázku, že čas ukáže, zda kraj rozhodl správně, pak dnes můžeme říci, že rozhodnutí kraje a nemocnice bylo správné, podložené daty a hlubší znalostí situace.
18. března mi přišla od pana starosty Birke velmi potěšující SMS o tom, že stavební úřad v Náchodě vydal stavební povolení na rozšíření a zkvalitnění parkování v dolním areálu náchodské nemocnice. Jedná se o výstavbu parkovacího domu a rekonstrukci stávajících parkovacích ploch. Tolik potřebná stavba by se měla rozběhnout ještě letos a měla by přinést cca 180 nových parkovacích míst, vč. tří míst pro dobíjení elektroaut.
29. března si naši nemocnici vybral ke spáchání trestného činu jeden zloděj – recidivista. Spíše shodou náhod a díky své dovednosti otevírat dveře se dostal až na denní místnost sester covidového ARO a JIP, kde odcizil peněženky s hotovostí, platebními kartami a doklady. Díky pohotové reakci Policie ČR, našim kamerovým záznamům a svědectvím byl brzy identifikován a nyní již také zadržen. Děkujeme touto cestou Polici ČR za jejich profesionalitu a nasazení. Děkujeme také všem, kdo jste se nabídli nahradit poškozeným sestřičkám jejich škodu. Jednou mě čekal na sekretariátu člověk, který se mnou chtěl nutně mluvit. Přinesl v obálce peníze, které pokryly skoro celou škodu. Nechtěl mi říci ani jméno, chtěl jen udělat dobrý skutek. Další den se ozval jiný člověk, jehož rodina se chtěla složit na celou škodu. Domluvili jsme se na darování zbývající částky, kterou nechal v zalepené obálce na naší recepci. Za jejich nezištnou pomoc velmi děkuji a vážím si jí.

Díky Děkujeme všem za pomoc a podporu, která stále trvá. Nezevšedněla nám, velmi si jí vážíme. ELKO za podpory tajného dárce připravuje každý všední den pro naše covidové zdravotníky svačinku, Duha Bartoňka na to stále peče, kostelečtí skauti také pečou, Darré Náchod připravil pro covidové zdravotníky hodnotné poukazy, Axigon Shell zajistil balíčky od společnosti Dermacol, s občerstvením přijel také Tropical Česká Skalice, Proma-Reha, Pferda z.ú. nebo Deymed. Škoda Auto zapůjčila vůz, který využíváme při testování a očkování a celá řada dalších podporovatelů a dárců. A pokud to počasí dovolí, přijíždí v sobotu nebo v neděli Police Symphony Orchestra hrát zdravotníkům i pacientům pod okny. Je to milé a často i dojemné. Děkujeme všem!

S poděkováním
Jan Mach, ředitel