Zákaz návštěv od 17. 9. 2020 v celé Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou ode dne 17. září 2020 zakázány návštěvy pacientů v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Návštěvy jsou zakázány na všech lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod a.s. V případě, že to zdravotní stav pacienta dovoluje, je možné uskutečnit návštěvu ve venkovních prostorách areálu nemocnic.

Podmínky návštěv ve venkovních prostorách:

• Pacient si při odchody a příchodu z/do budovy u vstupu vydezinfikuje ruce.

• Mezi osobami je udržována vzdálenost alespoň 1,5 m.

• Návštěva proběhne v čase mezi 14:00 a 17:00.

Přítomnost manžela/partnera u porodu je i nadále možná. Budeme rádi, pokud budete při porodu oporou své manželce/partnerce. Podmínkou je, aby budoucí tatínek nejevil známky respiračního onemocnění. Opakovaná návštěva možná však již není. Přítomnost duly nebo soukromé porodní asistentky je možná také.

Výjimky z tohoto zákazu může udělit primář(ka) nebo ošetřující lékař(ka), a to zejména v případech, kdy je pacient v terminálním stádiu, kdy mu pomůže přítomnost blízké osoby zvládat lépe vážný zdravotní stav nebo kdy by návštěva blízké osoby mohla vést ke zlepšení psychického stavu.

Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků! Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel