ZÁKAZ NÁVŠTĚV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ s účinností od 1. 3. 2021 - aktualizace

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Návštěvy jsou zakázány na všech lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod a.s. V případě, že to zdravotní stav pacienta dovoluje, je možné uskutečnit návštěvu ve venkovních prostorách areálu nemocnic.

Podmínky návštěv ve venkovních prostorách:

• Pacient si při odchody a příchodu z/do budovy u vstupu vydezinfikuje ruce.

• Všechny osoby mají při setkání trvale nasazený respirátor FFP2.

• Mezi osobami je udržována vzdálenost alespoň 1,5 m.

• Návštěva proběhne v čase mezi 14:00 a 17:00.

Přítomnost manžela/partnera u porodu je i nadále možná. Budeme rádi, pokud budete při porodu oporou své manželce/partnerce. Podmínkou je, aby budoucí tatínek nejevil známky respiračního onemocnění a po celou dobu měl respirátor. Opakovaná návštěva tatínka již možná není.

Přítomnost jiné osoby u porodu není podle platných mimořádných opatření Vlády ČR, bohužel, možná.

Návštěva je nadále možná po dohodě s primářem(kou) nebo ošetřujícím lékařem(kou) v případech, kdy je pacient v terminálním stádiu a dále u nezletilých pacientů nebo pacientů s omezenou svéprávností.

Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků! Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Bc. Jan Mach, ředitel