Zabezpečení péče pro děti bez PLDD

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

K 31. prosinci 2022 ukončily v našem spádu po dlouhých letech obětavé práce svoji praxi dvě praktické lékařky pro děti a dorost – MUDr. Hubková v Náchodě a MUDr. Výravská v Polici nad Metují. Oběma patří velké poděkování za obětavou a náročnou práci pro naše nejmenší a přání pevného zdraví a zaslouženého odpočinku v následujících letech. 

Většina rodičů již pro své děti našla nového praktického lékaře (PLDD), nicméně některým se to zatím nepodařilo. Rodiče by proto měli požádat svojí zdravotní pojišťovnu o zabezpečení této zdravotní služby pro své děti.

Do té doby je Nemocnice Náchod připravena zabezpečit o děti bez PLDD akutní péči také v dopoledních hodinách pracovních dní (od 9 do 12 hodin), kdy standardně vyhledávají rodiče praktického lékaře.

Díky ochotě naší dětské lékařky MUDr. Veroniky Kašparové bude nemocnice také schopna vystavit dětem bez PLDD původně registrovaným u MUDr. Hubkové a MUDr. Výravské potvrzení pro školy, OSSZ, ŘP, sporty a tábory.

V případě potřeby takového potvrzení kontaktujte dětské oddělení naší nemocnice v pracovní dny v době od 9 do 12 hodin na telefonním čísle 491 601 653.

Nemocnice požádá KÚ Královéhradeckého kraje o správu karet dětí bez PLDD, které by jinak byly uloženy až v Hradci Králové. Karty budou uloženy v archivu nemocnice. Vzhledem k tomu, že bude třeba kartu vyhledat, je pro potvrzení třeba dopředu volat a není možné potvrzení vystavit kdykoliv. 

Preventivní péči a očkování mohou zajišťovat v současné době výhradně praktičtí lékaři pro děti a dorost, proto nemůže naše nemocnice tuto péči pro děti bez PLDD zabezpečit.