Vystoupení dětí a studentů v Jaroměři

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V uplynulých dnech měli naši pacienti v LDN Jaroměř a klienti na oddělení sociálních lůžek opět krásné rozptýlení.

V pondělí 24. 6. vystoupila ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř. Konkrétně pěvecký sbor Slavíci Hraběte Šporka pod vedením paní učitelky Kristýny Brzkové a za klavírního doprovodu pana ředitele Mgr. Bc. Vlastimila Kováře. V úterý 25.6. nás navštívily se svým pásmem básniček, písniček a tanečků děti z MŠ Knapova Jaroměř pod vedením paní učitelky Kateřiny Vakrčkové, DiS., a paní učitelky Radky Krátké.

Obě vystoupení pacienty LDN i klienty oddělení sociálních lůžek velmi potěšila.

S oběma školami jsme domluveni na další spolupráci po prázdninách a už teď se moc těšíme.