VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na osmi střechách budov dolního areálu náchodské nemocnice vyroste od léta nejpozději do konce února příštího roku celkem 1 298 fotovol­taických panelů, každý s výkonem 430 Wp. Celkový instalovaný výkon tak dosáhne 558 kWp.

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny jsme se rozhodli zejména v návaznosti na růst cen energií, ale také s vědomím potřeby využívání obnovitelných zdrojů a snižování produkce skleníkových plynů. Instalací bychom měli snížit emisi skleníkových plynů o 418 tun za rok.

Provoz nemocnice je energeticky velmi náročný. Přes den potřebujeme v dolním areálu nemocnice obvykle zajistit provoz různých elektrických spotřebičů o souhrnném příkonu 600 – 700 kW. Znamená to tedy, že i při maximálním výkonu nově instalované fotovoltaické elektrárny veškerou vyrobenou energii okamžitě spotřebujeme.

V tom je nemocnice ideálním místem pro její instalaci bez nutnosti pořizovat drahé bateriové úložiště s kratší životností než mají FV panely.

Celkové náklady na výstavbu dosáhnou 25 mil. Kč, z toho necelých 14. mil. Kč chceme pokrýt z dotačního programu OPŽP.

Aktuálně proběhlo přemístění panelů na střechy budov nemocnice, čekáme na stavební povolení a následně proběhne instalace. Instalací ušetříme v areálu přibližně 12 % nakupované elektrické energie.