Výpadek telefonních služeb Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou bude v úterý 18.2.2020 v čase od 11:45 do 12:45 hodin na dobu cca 20–30 minut odpojena od poskytovatele pevných telefonních služeb.

Po dobu výpadku služeb nebude možné přijímat hovory z telefonních čísel mimo Nemocnici Rychnov nad Kněžnou a nebude možné volat z nemocnice Rychnov nad Kněžnou na pevné linky mimo nemocnici. Vnitřní volání v rámci nemocnice bude zachováno.

Pro předání vzkazu v urgentních případech z telefonních čísel mimo nemocnici je vyhrazeno mobilní číslo 702 178 089, které bude v době výpadku v provozu u spojovatelky Nemocnice Rychnov nad

Kněžnou. Příchozí hovory však nebude možné přepojit na požadované oddělení.

Volání z telefonních čísel mimo nemocnici na mobilní služební telefonní čísla nemocnice bude zachováno.

Děkujeme za pochopení.