Vím o protiprávním jednání

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Podávání oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona o ochraně oznamovatelů

Upozornění na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání jako je korupce, ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod.


Nejčastější otázky o whistleblowingu: