V dolním areálu nemocnice proběhlo cvičení HZS

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Dolní areál naší náchodské nemocnice zažil taktické cvičení Hasičského záchranného sboru. V průběhu roku jsme ve dvou nových pavilonech nacvičovali evakuaci v případě požáru s jednotlivými odděleními. V pondělí 19. 9. se přidali hasiči ze stanice Náchod a dobrovolné jednotky města Náchod a obce Dolní Radechová při ohlášených dvou událostech: požár v oblasti energokanálu, který vede pod pavilonem K a technická závada na přistávajícím vrtulníku, ze kterého stoupá dým.

Cílem cvičení bylo ověřit příjezdové komunikace, nástupní prostory, únikové východy, výkony hydrantů a součinnost mezi HZS a zaměstnanci naší nemocnice. Jak ze strany zaměstnanců nemocnice, tak také HZS věděl o taktickém cvičení velmi úzký okruh lidí. Děkujeme našim zdravotníkům za vzorně provedenou evakuaci, kdy již při příjezdu prvních vozidel byli dotčení zdravotníci i s pacienty shromážděni na ploše před nemocnicí (evakuovali jsme jedno přízemí pavilonu K). Hasičskému záchrannému sboru děkujeme za perfektní zásah a spolupráci. Uvědomujeme si, že cvičení zvyšuje bezpečnost nás a našich pacientů při vzniku skutečné události.

Po zásahu jsme si s hasiči prošli oba nové pavilony. Vyhodnotili jsme zásah a získali náměty pro zlepšení jejich orientace v případě ostrého zásahu. Bohužel se také ukázalo, že nerespektování dopravního značení v areálu nemocnice může zásah významně komplikovat. Proto apelujeme na řidiče, aby v areálu nemocnice parkovali pouze na místech k tomu určených.