Účast v mezinárodním projektu QUASC pomohla iktovému centru vylepšit postupy v péči

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V loňském roce se Iktové centrum nemocnice Náchod účastnilo mezinárodního projektu australských autorek QUASC (Quality in Acute Stroke Care), sledujícího kvalitu sesterské péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou.

PřílohaVelikost
PDF icon Shrnutí pointervenčního auditu391.15 KB

Projekt upozorňuje na skutečnost, že při správném postupu zdravotní sestry podle tří jednoduchých protokolů je možné snížit počet úmrtí a míru závislosti po cévní mozkové příhodě až o 16 %. První protokol stanoví postup péče ke kompenzaci horečky, druhý hyperglykémie (vysoké hladiny krevního cukru) a třetí řeší potíže s polykáním.

Projekt QUASC nejprve hodnotil stávající úroveň kompenzace těchto rizikových faktorů. Následně došlo k zavedení jednotných protokolů a opětovnému vyhodnocení. Ve srovnání s dalšími zdravotnickými zařízeními v ČR dopadlo náchodské iktové centrum velmi dobře.

Už při vstupním auditu byla úroveň péče a postup sester v kompenzaci těchto tří rizikových faktorů hodnocena velmi vysoko.

I přes to, že nové protokoly byly zaváděny v náročné situaci, kdy nemocnice byla zatížena péčí o velké množství pacientů s onemocněním Covid-19, byla aplikace nových postupů úspěšná. Zlepšení se ukázalo v části sledovaných parametrů týkajících se horečky a řešení obtížného polykání. Děkujeme primáři oddělení MUDr. Miroslavu Škodovi a velmi také vedoucímu projektového týmu a iktového centra MUDr. Petru Štěpánovi, za jejich neustávající snahu o zlepšování kvality péče o naše pacienty s cévní mozkovou příhodou.