S novým rokem přichází do rychnovské nemocnice vlastní počítačová tomografie (CT)

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Po skoro třech desítkách let provozu CT mimo Nemocnici Rychnov nad Kněžnou se počítačová tomografie (CT) začleňuje do jejího provozu. Ta doplní vlastní ultrazvuky a rentgeny, které nemocnice začala postupně provozovat od 1. 12. 2021. Instalací CT se završil projekt vybudování Oddělení radiodiagnostiky a zobrazovacích metod, který 19. května 2021 schválila Správní rada Oblastní nemocnice Náchod.

V devadesátých letech postupně přešly zobrazovací metody z rychnovské nemocnice na společnost RDG centrum s.r.o., která je pak pro nemocnici dlouhé roky bezproblémově a s vysokou odborností provozovala. Bezproblémová spolupráce začala dostávat trhliny na jaře roku 2021, kdy se společnosti přes veškeré vynaložené úsilí nedařilo z personálních důvodů plnit svoje služby pro nemocnici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Základní zobrazovací metody, tedy ultrazvukové vyšetření, rentgenové vyšetření a CT jsou pro každou nemocnici, natož pak pro nemocnici s urgentním příjmem, naprosto nepostradatelné. Jejich výpadky komplikovaly život Zdravotnické záchranné službě, lékařům a v konečném důsledku také pacientům.
„Díky RDG centru s.r.o., vedeném prim. MUDr. Milanem Čižinským, CSc., jsme měli v rychnovské nemocnici k dispozici mezi prvními takové zobrazovací metody, které v žádné jiné okresní nemocnici v té době nebyly. Například magnetickou rezonanci jsme měli díky RDG centru pro naše pacienty již od roku 2005, jako vedle Fakultní nemocnice druhou v kraji. Od té doby byly rovněž veškerá zobrazovací vyšetření digitalizována. Nyní však již musíme jít vlastní cestou, protože výstavba urgentního příjmu má své parametry a vlastní CT mezi ně patří. S RDG centrem se budeme snažit spolupracovat i nadále a využívat pro naše pacienty jeho širokého potenciálu“, dodává ředitel Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Luboš Mottl.
Původně chtěla nemocnice usilovat o obnovení zobrazovacích metod pod svojí hlavičkou až po výstavbě nového pavilonu urgentní medicíny. Zhoršená dostupnost vyšetření si však vyžádala dřívější řešení. Od prosince roku 2021 proto vznikl v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou nový primariát – Radiodiagnostické oddělení, jehož vedení se ujal velmi zkušený radiolog MUDr. Vít Čeřovský, který do té doby působil právě v RDG centru.

V polovině roku 2022 se pro instalaci CT odehrál zásadní krok, kdy se podařilo přesvědčit Přístrojovou komisi Ministerstva zdravotnictví o nutnosti umístění CT přístroje do rychnovské nemocnice. Umístění dvou CT přístrojů v rámci jednoho areálu okresní nemocnice je velmi výjimečné. S přístrojovým vybavením pomohly evropské finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ze kterých byly nakoupeny pro jednotlivá oddělení ultrazvuky, vlastní prostředky Oblastní nemocnice Náchod a.s. posloužily k modernizaci (přímé digitalizaci) rentgenu, který darovala Nemocnice Náchod na počátku roku 2022 a v závěru roku pak nemocnice darovala do Rychnova nad Kněžnou také jeden ze svých dvou CT přístrojů.
„Instalací CT přístroje do Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se uzavírá stěžení fáze projektu obnovy zobrazovacích metod v této nemocnici. Proto chci poděkovat všem, kdo se na tomto významném kroku rychnovské nemocnice podíleli. Primáři MUDr. Čeřovskému za jeho tah na branku a obrovské množství energie, které musel v posledních dvanácti měsících vynaložit. Řediteli Ing. Mottlovi za moderaci činností, technickému útvaru za realizaci veřejných zakázek na pořízení nových přístrojů, na potřebnou rekonstrukci prostor a na náročný transport CT přístroje z Náchoda do Rychnova nad Kněžnou. Zdravotnické záchranné službě za ochotu a flexibilitu při zajišťování transportů pacientů vyžadujících CT vyšetření a všem našim lékařům za pomoc a kooperaci při zabezpečení potřebné péče. Nelze opomenout poděkovat také MUDr. Čižinskému za spolupráci a kvalitu, kterou rychnovské nemocnici po několik desítek let přinášel. Věřím, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i nadále.“ uzavírá předseda správní rady Oblastní nemocnice Náchod a.s. Jan Mach.