Režim návštěv od 21. 7. 2022

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V uplynulých dvou týdnech zaznamenáváme vyšší nárůst počtu nakažených COVID-19 také v našem regionu.

Situaci nepovažujeme v tuto chvíli za natolik vážnou, abychom plošně omezili návštěvy pacientů.

Nicméně upozorňujeme, že osoby vykazující známky respiračního nebo jiného infekčního onemocnění se nemohou účastnit návštěv hospitalizovaných pacientů.

Takové návštěvy má právo zdravotnický personál z vnitřních prostor nemocnice vykázat. U rodičů (zákonných zástupců, opatrovníků, blízkých pacientů v terminálním stádiu,…), kteří vykazují známky jakéhokoliv respiračního onemocnění, budeme vyžadovat respirátor. V jeden čas za jedním pacientem mohou na návštěvu přijít maximálně 4 osoby. 

Naší primární snahou je plošně neomezovat návštěvy pacientů. Prosíme Vás proto, abyste respektovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků. Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.