Režim návštěv hospitalizovaných pacientů - aktualizace k 27. 4. 2021

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S ohledem na nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující režim návštěv a zlepšující se epidemickou situaci můžeme přistoupit k mírnému rozvolnění možností návštěv pacientů: akutní lůžka ve venkovních prostorách, následná, dlouhodobá a sociální lůžka s testem, prodělaným covidem nebo očkováním, tatínkové mohou na návštěvy do porodnice.

AKUTNÍ LŮŽKA:

Návštěvy jsou z důvodu Mimořádného opatření MZ ČR zakázány na všech akutních lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod a.s. V případě, že to zdravotní stav pacienta dovoluje, je možné uskutečnit návštěvu ve venkovních prostorách areálu nemocnic.

Podmínky návštěv ve venkovních prostorách:

  • Pacient si při odchodu a příchodu z/do budovy u vstupu vydezinfikuje ruce.
  • Všechny osoby mají při setkání trvale nasazený respirátor FFP2.
  • Mezi osobami je udržována vzdálenost alespoň 1,5 m.
  • Návštěva proběhne v čase mezi 14:00 a 17:00.

Přítomnost manžela/partnera u porodu je vítaná. Budeme rádi, pokud budete při porodu oporou své manželce/partnerce. Podmínkou je, aby budoucí tatínek nejevil známky respiračního onemocnění a po celou dobu měl respirátor. Opakovaná návštěva tatínka v porodnici je možná (podmínky: max. 30 min. denně, respirátor, bez známek infekčního onemocnění).

Návštěva je nadále možná po dohodě s primářem(kou) nebo ošetřujícím lékařem(kou) v případech, kdy je pacient v terminálním stádiu a dále u nezletilých pacientů nebo pacientů s omezenou svéprávností.

NÁSLEDNÁ, DLOUHODOBÁ A SOCIÁLNÍ LŮŽKA:

Návštěvy jsou povoleny. Zahájení návštěvy je po objednání (Broumov 491 413 250, Jaroměř 728 215 981) možné v době od 14 do 16hodin. Z důvodu Mimořádného opatření MZ ČR jsou návštěvy omezeny pouze na osoby:

  • které se před návštěvou podrobí antigennímu testy s negativním výsledkem nebo
  • doloží, že v uplynulých 48 hodinách tento test absolvovaly s negativním výsledkem nebo
  • se prokáží certifikátem MZ ČR o provedeném očkování (od 2. dávky musí uplynout minimálně 14 dnů) nebo
  • doloží, že v uplynulých 90 dnech prodělaly onemocnění COVID-19.

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor FFP2/KN95a vjednom čase mohou být u pacienta/klienta maximálně 2 osoby. Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků!

Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Bc. Jan Mach, ředitel