REŽIM NÁVŠTĚV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ aktualizace k 14. 5. 2021

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Návštěvy jsou umožněny na všech lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod a.s. v době od 14 do 17 hodin za následujících podmínek:

• návštěva předloží potvrzení o negativním testu (POC nebo PCR) ne starším než 48 hodin nebo • návštěva předloží certifikát MZČR o provedeném očkování, kdy od druhé dávky uplynulo minimálně 14 dnů nebo • návštěva předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 90 dnů nebo • návštěva se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (u této možnosti je třeba počítat s tím, že vyšetření trvá cca 20 minut a zdravotní sestra nemusí mít časový prostor ihned při příchodu návštěvy, proto, prosíme, využívejte po rezervaci naše testovací místo).

Návštěva mimo uvedené hodiny je možná po dohodě s primářem(kou) nebo ošetřujícím lékařem(kou) v případech, kdy je pacient v terminálním stádiu a dále u nezletilých pacientů nebo pacientů s omezenou svéprávností.

Přítomnost manžela/partnera u porodu je vítaná. Budeme rádi, pokud budete při porodu oporou své manželce/partnerce. Podmínkou je, aby budoucí tatínek nejevil známky respiračního onemocnění a po celou dobu měl respirátor. Opakovaná návštěva tatínka v porodnici je možná (dle podmínek uvedených výše).

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor FFP2/KN95 a v jednom čase mohou být u pacienta/klienta maximálně 2 osoby.

Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků!

Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Bc. Jan Mach, ředitel