Světluše Prouzová

všeobecná sestra

Interní lékařství
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.