MUDr. Petr Skovajsa

vedoucí lékař

Operativa
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.