MUDr. Petr Škoda

vedoucí lékař

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Emailové adresy: 
skoda.petr@nemocnicenachod.cz
Telefonní čísla: 
GSM+420 721 966 199

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění: Dolní areál – pavilon K – 1. patro (suterén). Hlavním vchodem do pavilonu K, poté o jedno patro níže (fialové), nebo pavilonem A...