MUDr. Miroslav Škoda

primář

Neurologie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pracovna primáře+420 491 601 211

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Toto vyšetření zobrazuje stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat mozek krví. Při zúžení průsvitu cévy se...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Iktové centrum (IC) nemocnice v Náchodě poskytuje péči nemocným s cévními mozkovými příhodami od 1. 4. 2012, kdy byla naše nemocnice...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Prioritou je pro nás péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami. Naše oddělení je součástí sítě Iktových center ČR, které poskytují...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Akutní (příjmová) ambulance se nachází na lůžkové části neurologického oddělení a je určena k vyšetření a eventuelní hospitalizaci...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Elektromyografická ( EMG) laboratoř je umístěna v ambulantní části neurologického oddělení.

Tato metoda je určena k diagnostice...

Stránky