MUDr. Ján Šándor

primář

Gynekologie a porodnictví
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Do indikační poradny jsou odesílány pacientky registrujícím gynekologem. Na základě provedených vyšetření a konzultace je doporučen další...

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

V našem zařízení vedeme porody od ukončeného 36. týdne těhotenství. Preferujeme lékařské vedení porodu s možností alternativních postupů,...

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Kapacita oddělení je 14 lůžek. Jsou zde 1–2–3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Na všech pokojích je zajištěn 24 hodinový...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Onkogynekologická ambulance je ambulance ve které dispenzarizujeme onkologické pacientky po léčbě v rychnovské nemocnici nebo i v jiných...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Máme k dispozici nový UZ přístroj – premium třídy i pro 3D vyšetření

Nabízíme ultrazvukové vyšetření gynekologických pacientek na...

Stránky