Lenka Martinková

vedoucí laborant

Patologie a cytologie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Laboratoř+420 491 601 253

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Součástí práce oddělení patologické anatomie i nadále zůstávají pitvy (patologicko-anatomické). Jejich podíl na objemu práce oddělení je...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Imunohistochemie je laboratorní metoda, která je založena na principu vzniku vazby specifické primární protilátky na detekovaný tkáňový...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Cytologické vyšetření je mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle. Chybí zde tedy kontinuita vyšetřované...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zpracování bioptického materiálu tvoří v současné době hlavní náplň práce laboratoře patologické anatomie. Jde o histologické vyšetření...