MUDr. Petr Köhler

primář ARO

Anesteziologie a resuscitace
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Je součástí anesteziologické části oddělení, nově otevřená v roce 2015.

Zajišťuje odborné anesteziologické předoperační vyšetření a...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje komplexní resuscitační a intensivní péči pro pacienty s probíhajícím nebo hrozícím selháním základních životních funkcí v ...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje kompletní, moderní a pro pacienty maximálně bezpečnou anestezii pro plánované i akutní operační a diagnostické výkony všech...