MUDr. Eva Hanková

lékař

Infekční lékařství
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Emailové adresy: 
infekce@nemocnicenachod.cz
Telefonní čísla: 
Ambulance+420 491 601 516

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Je zde poskytována péče pacientům od 2 let věku do pozdního senia.

Ambulantně se provádí diagnostika a léčba infekčních nemocí. V případě...