Bc. Kateřina Drtíková

vrchní sestra

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 494 502 341

Kde pracuji?

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Léčíme a sledujeme děti, které trpí chronickými onemocněními nebo vrozenými vadami ledvin a močových cest. Dispenzarizujeme také dětské...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V přízemí pavilonu funguje o sobotách, nedělích a o svátcích pohotovostní ambulance pro děti, kde praktičtí pediatři řeší neodkladné stavy...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Během krátkého pobytu (většinou 4 dny) pečujeme o všechny novorozence, kteří se narodili maminkám na našem porodnickém oddělení. Úkolem...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Během hospitalizace zde léčíme pacienty s běžnými akutními onemocněními dětského věku. Dušností a kašlem jsou doprovázeny nemoci dýchacích...

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Léčíme a sledujeme děti, které trpí chronickými onemocněními nebo vrozenými vadami ledvin a močových cest. Dispenzarizujeme také dětské...

Stránky