Lada Brandejsová

vedoucí fyzioterapeut

Rehabilitace
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Fyzioterapeuti zajišťují komplexní rehabilitační program u hospitalizovaných pacientů idikovaných k rehabilitaci na všech odděleních...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Pracoviště ambulantních fyzioterapeutů jsou v areálu nemocnice na 2 budovách.

a/ Pracoviště ambulantního fyzioterapeuta v budově LNP 3. ...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Od září 2023 – ORDINACE ZRUŠENA