MUDr. Ali Assbahi

primář

Interní lékařství
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na jícnový ultrazvuk srdce (TEE) je nutné být nalačno a mít zajištěný odvoz.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.