Připravovaný projekt Léčivá zahrada

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážení pacienti a návštěvníci naši nemocnice, ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravujeme realizaci projektu léčivé zahrady, která by měla přispět k zatraktivnění areálu náchodské nemocnice v několika ohledech.

  • Pacientům přinese zřízení léčivé zahrady rozšíření možností rekonvalescence a rehabilitace. Počítáme s různými prvky pro aktivní cvičení pro široké spektrum pacientů. Hmatový chodník, různé typy schodišť a cvičebních prvků.
  • Zahrada bude sloužit jako podpůrné a rozptylující prostředí pro rodiny a přátele, jejichž návštěva je pro pacienty prospěšná a léčivá, ale může být emočně vyčerpávající.

Zahradní prostory prokazatelně přispívají k léčebnému procesu pacientů tou nejčistší a nejpřírodnější cestou. Realizovat a udržovat zahradní a krajinné prostory u nemocnice snižuje náklady na léčení a pozitivně přispívá k naději pacientů na jejich uzdravení a zvyšuje kvalitu jejich života během jejich hospitalizace .

Rádi bychom Vás požádali o Váš názor na tento projekt. Krátký anonymní dotazník, který obsahuje 3 otázky a jednu doplňující, nám velmi pomůže.

https://docs.google.com/….../viewform

Moc Vám děkujeme, Vaše nemocnice ❤️