Právě probíhá dotazníkové šetření spokojenosti

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V současné době probíhá dotazníkové šetření spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnice.

Vážená paní, vážený pane,

jsem velmi potěšen, že jste si vybrali právě naši nemocnici.

Snahou naší nemocnice je zajistit trvalé zlepšování péče o naše pacienty. Proto uvítám připomínky k pobytu, péči a ambulantnímu ošetření v naší nemocnici. Z těchto důvodů Vás žádám o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti. Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako zdroj informací o poskytované péči a budou využity pro její kontinuální zlepšování.

Dotazníkové šetření je anonymní, proto se nemusíte bát, že by došlo k zneužití Vašich údajů.

Prosíme ke každé otázce vyberte odpověď, která odpovídá Vašemu hodnocení. Nepřehlédněte v dotazníku místo, kam můžete podrobněji rozepsat svoje hodnocení či připomínky.

Dotazníkové šetření není určeno pouze pro pacienty, ale i pro zaměstnance. Protože i Váš názor je pro nás důležitý.

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientůhttps://1url.cz/xKTVU

Hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů.: https://1url.cz/jKTVf

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců: https://1url.cz/7KTVI

Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje naší i Vaší nemocnice.

S vyhodnocením dotazníků se budete moci seznámit na webových stránkách nemocnice.

RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady