Otevření všeobecné ambulance pro ukrajinské uprchlíky

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Nemocnice Náchod zřídila všeobecnou ambulanci pro ukrajinské uprchlíky.

Ambulance bude otevřená v liché týdny (jednou za 14 dní) v úterý od 8 do 12 hodin. Je určena uprchlíkům, kteří u nás nemají praktického lékaře, jehož činnost by svým rozsahem měla ambulance pokrýt, včetně předepisování léku. 

V ambulanci bude vedle lékaře všeobecná sestra, která hovoří ukrajinsky. 

Ambulance se nachází v ambulantním pavilonu (budova A) ve čtvrtém patře, dveře č. 409, telefon 491 601 157.