ORL, neurologická lůžka a radiodiagnostické oddělení v novém!

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Stěhování dalších oddělení do krásných nových pavilonů K a J stále pokračuje. Tento týden si na další pracovní úspěchy v nových pracovištích přiťukl tým ORL a Radiodiagnostického oddělení. Oddělení ORL má společný lůžkový fond s oddělením neurologie B a stejně jako v původních prostorách, i zde obývá jedno patro s chirurgií. Najdete je ve 4. patře.

Přejeme hodně spokojených pacientů!