Onkologičtí pacienti mají nově možnost biologické léčby

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Poprvé ve své historii dnes podala náchodská nemocnice pacientce s onkologickým onemocněním biologickou léčbu. Jde o nový typ protinádorových léků, které působí přednostně na nádorové buňky a zmírňují tak nežádoucí účinky na zdravé tkáně, které jsou obvyklé u běžných cytostatik. Dosud byla biologická léčba podávána pouze v komplexních onkologických centrech (KOC).

Hlavním benefitem pro oslabené pacienty je právě dostupnost. Nebudou muset dojíždět do několik desítek kilometrů vzdálené fakultní nemocnice.

Náchodská nemocnice se tak zařadila mezi pouze 16 nemocnic v celé České republice, které nejsou komplexními onkologickými centry, a přesto biologickou léčbu podávají, a současně je první regionální nemocnicí v Královéhradeckém kraji, která může biologickou léčbu onkologickým pacientům podávat.

„Biologická léčba je cílená na určité povrchové molekuly nádorových buněk, signální dráhy nebo cévy vyživující nádor. Není to ale tak, že by biologická léčba měla být spojována se slovem BIO,“ upřesňuje primářka onkologie Šárka Lukešová.

„Abychom mohli tuto léčbu u nás zavést, museli jsme samozřejmě splnit řadu kritérií. Mezi nejdůležitější patří minimálně dvojice klinických onkologů, náležité přístrojové vybavení a oddělení s lůžky.

V naší nemocnici je pouze onkologický stacionář, ale veškeré přístrojové vybavení je dostupné na dalších odděleních – chirurgie, interna nebo třeba LNP v Broumově,“ vysvětluje ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Biologická léčba je obvykle podávána s chemoterapií, někdy i samostatně. Volba správné léčby je dána mezinárodně platnými doporučeními podle stadia a klasifikace nádoru. Typ léčby si nemůže volit sám pacient, rozhodnutí o možnostech léčby je v kompetenci lékaře. Léčba je vždy cílena individuálně, dva různí lidé tedy nebudou léčeni stejně.

„Ráda bych apelovala na to, aby si lidé uvědomili, že zdraví je to nejdůležitější, a neřešili malichernosti. V současné době bohužel nezřídka vidíme pacienty přicházející z plného zdraví a zátěže (rodina, práce), kteří první příznaky onkologického onemocnění potlačovali a sváděli na jiné okolnosti. Léčba pokročilého onkologického onemocnění 4. stadia není o vyléčení, ale pouze o prodloužení života. Zdraví si za peníze určitě nekoupíme!”, uzavírá primářka Lukešová.