Obnovení návštěv na sociálních lůžkách ve zvláštním režimu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření můžeme na našich sociálních lůžkách v Jaroměři a Broumově umožnit nad stávající výjimky návštěvu za podmínky, že se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem.

Návštěvu lze také umožnit blízkým, kteří se prokáží potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testu ne starším než 48 hodin. Testu se nemusí podrobit ani návštěvy, které v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Na ostatní osoby se podle tohoto usnesení vztahuje dále zákaz návštěv. Antigenní test není hrazen ze zdravotního pojištění. Podle doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 nám snad prostřednictvím dotačního titulu toto ministerstvo testy uhradí. Proto Vám test před návštěvou nabízíme zdarma. 

Návštěva od nás dostane respirátor FFP2, který musí mít po celou dobu návštěvy nasazený tak, aby zakrýval nos i ústa. Příchod návštěv je možný od 14:00 do 16:00, návštěvy končí v 17:00. Jsme rádi, že se otevírá alespoň tato možnost, jak můžete navštívit své blízké. 

Je třeba upozornit, že toto vládní usnesení platí od 5. prosince 2020 od 0:00 do 12. prosince 2020 do 23:59.

Děkujeme za pochopení.

Kdy můžu přijít na návštěvu – shrnutí:

  1. Podrobím se při příchodu rychlému antigennnímu testu s negativním výsledkem.
  2. nebo mám potvrzení ne starší 48 hodin, že jsem absolvoval PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem
  3. nebo mám potvrzení, že jsem prodělal v uplynulých 90 dnech covid
  4. nebo mám domluvenou výjimku s ošetřujícím lékařem.