Oblastní nemocnice Náchod je vybavena pro komunikaci s neslyšícími

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Infocentrum náchodské nemocnice je připraveno na komunikaci s pacienty se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Disponuje tabletem s aplikací Tichá linka, která umožňuje tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Klient při použití zvolí vhodnou službu. Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru. Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno. Tlumočník/pře­pisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci či upraví nebo přeloží text. Více informací zde: https://www.tichalinka.cz/o-tiche-lince