Nemocnice dnes slaví 128. narozeniny

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Před 128 lety, v roce 1895, se nemocnice poprvé otevřela pacientům. Když se podíváme na přiložené fotografie, je patrné, že se nemocnice od základů změnila a stále se modernizuje. Jsme za to velmi rádi, protože můžeme vám všem poskytovat nejen kvalitní péči, ale také příjemné a moderní prostředí. Děkujeme všem, kteří nemocnici podporují a pomáhají při jejím rozvoji. Velmi si Vaší podpory vážíme.

Naší nemocnici pak přejeme hlavně dostatek spokojených zdravotníků i pacientů a také brzké dokončení její modernizace.

Trochu z historie: Vybudovat nemocnici v Náchodě bylo rozhodnuto okresním zastupitelstvem v roce 1881, a to na památku sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Z celého kraje bylo tehdy možné provádět nejnutnější operace pouze v Opočně. Přípravy výstavby však trvaly celé další desetiletí. Mezitím došlo v důsledku prudkého rozvoje textilního průmyslu k výraznému vzrůstu počtu obyvatelstva v regionu a tím se potřeba nemocnice stala ještě naléhavější. Samotná stavba objektu započala v roce 1893. O dva roky později, 18. září 1895, byly nemocniční budovy vysvěceny a odevzdány svému účelu.

Prvním primářem nemocnice se stal MUDr. Jindřich Stráník (1868–1946), který tuto funkci zastával až do roku 1928. Původně měla nemocnice 70 lůžek, odbornou péči zajišťoval primář, jeden sekundární lékař a 4 řádové sestry.

Postupně byly přistavovány nové pavilony a zřizovány další ordinariáty. Za prvních třicet let ošetřila nemocnice celkem 56 900 osob, provedeno bylo 22 059 operací. První tištěná výroční zpráva z roku 1929 uvádí, že zde bylo v tomto roce ošetřeno 3 998 osob a provedeno 1840 operací. Nemocnice měla 5 lékařů, 4 úředníky, 17 ošetřovatelek, 5 provozních pracovníků, 4 zřízence, vrátného a 10 služek. Pro srovnání má dnes nemocnice 353 lůžek, hospitalizuje nebo ošetří okolo 150 000 pacientů ročně, provede více než 5 000 operací a disponuje 154 lékaři, 385 sestrami.

Pro ty z vás, kteří si chtějí přečíst více o náchodské nemocnici a její historii, je podrobně sepsaný článek na našem webu – https://www.nemocnicenachod.cz/…cnice-nachod