Náchodské iktové centrum získalo platinové ocenění ESO Angels!

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

O pacienty s cévní mozkovou příhodou je v náchodské nemocnici výborně postaráno. Tak by se dalo jednou větou zhodnotit umístění v prestižní celoevropské soutěži ESO Angels Awards, která porovnává ukazatele kvality péče o pacientky s mrtvicí, zaznamenaných v podrobně vedených registrech (RES-Q) v jednotlivých nemocnicích. Do této evropské aktivity se letos zapojila i náchodská nemocnice a podařilo se jí dosáhnout významného úspěchu. Získala druhé ze tří stupňů ocenění – platinovou úroveň. Na základě porovnání jednotlivých kritérií se náchodská nemocnice zařadila mezi třicítku nejlépe hodnocených nemocnic v ČR.

„Ocenění ESO Angels je pro nás radostné a povzbuzující, motivuje nás do další práce a zlepšování kvality péče o pacienty s mrtvicemi,“ říká k úspěchu svého oddělení primář neurologie, MUDr. Miroslav Škoda, který zdůrazňuje, že skvělý výsledek je dílem širokého týmu náchodských zdravotníků.

„Je to týmová spolupráce lékařů a sester iktového centra pod vedením MUDr. Petra Štěpána, s oddělením radiologie, hematologie, biochemie, interny, oddělením akutní rehabilitace, ergo a fyzioterapeuty, klinickými logopedy a dalšími pracovníky, kteří se starají o naše nemocné. Je to kontinuální snaha o zrychlení a zkvalitnění diagnostiky mozkové příhody a zlepšení prevence komplikací v průběhu hospitalizace.

Klademe důraz na stav výživy nemocných a na časnou rehabilitaci. Velice významná je i dobrá spolupráce s komplexním iktovým centrem FN Hradec Králové, kde je možno provádět endovaskulární (nitrocévní) výkony nebo neurochirurgické operace u některých cévních onemocnění mozku, které přesahují rámec našeho centra,“ říká primář.

Iktové centrum náchodské nemocnice diagnostikuje a léčí pacienty s cévními mozkovými příhodami dlouhodobě. Každoročně hospitalizuje přibližně 500 pacientů s tímto onemocněním. V roce 2012 získalo IC ONN oficiální akreditaci od Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.