Náchodská nemocnice modernizuje díky dotacím přístrojové vybavení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a. s. získala pro svá oddělení dotace na nákup nových moderních přístrojů. Ty doplní či zcela nahradí ty stávající. Nové modernější přístroje získala náchodská nemocnice pro svá oddělení, např. endoskopické, gynekologicko-porodnické, interní, chirurgické, ortopedické, rehabilitační nebo ARO. Celkový objem investice činí cca 147 milionů korun a nemocnice díky dotaci z IROP zaplatí pouze zhruba 22 milionů. Většina přístrojů již slouží pacientům. V příštím roce se dočká také magnetické rezonance, kterou zaplatí Královéhradec­ký kraj.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj požádala v průběhu roku 2017 ON Náchod a. s. o dotace na pořízení nových přístrojů, které si vyžádala jednotlivá oddělení nemocnic spadajících pod ON Náchod a. s. „Žádosti, ve kterých jsme uspěli, byly rozděleny na čtyři oblasti – pořízení ultrazvukových, rentgenových, endoskopických a rehabilitačních přístrojů a zařízení. Po schválení dotací jsme postupně vypsali výběrová řízení na dodavatele a přístroje jsou průběžně dodávány na daná oddělení,“ uvádí k postupu technický náměstek ON Náchod a. s. Miroslav Bůžek.

Nové ultrazvuky za 23 milionů tak již může používat například endoskopie, gynekologie, interna nebo broumovská nemocnice. RDG oddělení získalo tři takové přístroje. Zcela nově je za 18,3 milionů také vybavena rehabilitace, která získala například nové motodlahy, robotické a senzomotorické rehabilitační systémy, antigravitační trenažér chůze, terapeutický laser, přístroj pro elektroléčbu, vanu a lázně a další vybavení, které nyní slouží v nově vybudovaných ambulantních prostorách. „Vysoutěžena je také většina přístrojů pro endoskopii, na jejichž dodání nyní čekáme. Jde například o laparoskopické sestavy, lasery, endoskopickou věž, videokolonoskop a videogastroskop pro gastroenterologii či artroskopickou sestavu pro ortopedii. Celkem za zhruba 63,3 milionů korun,“ doplňuje Miroslav Bůžek. Vysoutěženy jsou také rentgenové přístroje za 42,5 milionů, jako jsou např. stacionární i mobilní skiagrafický rentgen a C-rameno.

„Nemocnice chce samozřejmě svým pacientům nabídnout kvalitní služby, moderní způsoby vyšetření i výkony prováděné za pomoci nejmodernějších přístrojů. Proto jsme ve spolupráci s primáři vytipovali technologie, které jsou na oddělení potřebné či žádoucí. Jsem ráda, že se dotace podařilo ve značné míře získat a nemocnice tak může investovat více prostředků, než by si mohla ze svého rozpočtu nyní dovolit. I přesto, že se nám pomalu daří nemocnici ekonomicky stabilizovat a její zadlužení jsme zhruba z poloviny eliminovali, rozhodně bychom si nemohli dovolit investovat za této situace v takové výši. Věřím, že se bude našim lékařům i zdravotníkům s novou technikou lépe pracovat a do budoucna pořídíme i další technologie,“ komentuje projekt Ing. Ivana Urešová MBA, předsedkyně představenstva ON Náchod a. s.

Modernizace přístrojového vybavení náchodské nemocnice ale pokračuje i mimo evropské dotace. V příštím roce se dočká magnetické rezonance, která v Náchodě dosud chyběla a kterou bude financovat Královéhradecký kraj. „V současné době probíhá hodnocení nabídek veřejné zakázky za zhruba 35 milionů korun. Pro umístění přístroje na radiodiagnostickém oddělení budou potřeba i drobné stavební úpravy v pavilonu D, které jsou její součástí. Věřím, že se na jaře začne s úpravami a pacienti budou již brzy moci využívat tohoto typu vyšetření i v Náchodě,“ doplňuje informaci náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.

Pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou byla podána na IROP samostatná žádost na nákup přístrojového vybavení do plánované nové výstavby urgentního příjmu v hodnotě cca 31,7 mil. Kč. V tomto případě ale dotace získána bohužel nebyla.

Ing. Magdaléna Doležalová