Na prahu další vlny prosíme: Buďte zodpovědní!

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Skoro přesně před půl rokem (18. května) jsem psal: „Covidový maraton skončil – jsme v cíli.“ Vzpomněl jsem tenkrát na řeckého vojáka Feidippida, který běžel oznámit obyvatelům Athén vítězství nad Peršany. Feidippidés tenkrát zemřel, ale maratony se běhají dodnes. Snad těch covidových maratonů bude méně, nicméně na startu dalšího jsme se v náchodské nemocnici pravděpodobně právě ocitli.

V mezidobí jsme se Vám snažili nabídnout takovou kapacitu očkování, aby každý, kdo o něj bude mít zájem, tuto možnost měl. Věděli jsme, že čím více očkovaných nás bude, tím snazší bude pro nás podzim. Doufali jsme, že ve spojení s vysokou promořeností našeho regionu nám to pomůže výrazně snížit počet hospitalizací pacientů s covidem. Ukazuje se, že ani jedno ani druhé nefunguje zcela, ale svůj velký význam to má. Jak jinak si vysvětlit, že náchodský okres patří v tuto chvíli k nejméně zasaženým okresům v naší zemi.

K lepšímu zvládání epidemie kromě očkování a prodělání nemoci pomáhá také dostatečná kapacita testování umožňující co nejčasnější záchyt pozitivních lidí. I v tomto se naši zdravotníci snaží dělat, co je v jejich silách, a průběžně navyšují kapacity testování. S ohledem na vysokou vytíženost dalších testovacích míst v našem kraji se však naše termíny často plní lidmi z jiných regionů.

Novým a zdá se velmi účinným nástrojem v boji s koronavirem je podávání monoklonálních protilátek. Pro úspěšnou léčbu je velmi důležité jejich podání v časné fázi onemocnění. Proto aktivně obvoláváme pozitivně testované starší 55 let a zjišťujeme, zda splňují kritéria pro jejich podání, abychom co nejvíce zkrátili čas mezi onemocněním a podáním. Indikační kritéria splní a souhlas s podáním vysloví přibližně 2/3 pozitivně testovaných v oslovené skupině.

Výsledkem tohoto úsilí našich zdravotníků a převládajícího zodpovědného přístupu Vás, obyvatel našeho regionu, jsou od začátku září poměrně nízké počty hospitalizovaných a také zemřelých. V přiložené tabulce najdete anonymizované údaje o našich 30 pacientech, kteří byli nebo jsou hospitalizovaní na covidové části náchodského interního oddělení, JIP nebo ARO od začátku září tohoto roku do 19. 11. Z těchto pacientů pouze dva zemřeli. Loni jich bylo již více než 100.

Vedle naší snahy o zabezpečení preventivní i léčebné péče o pacienty s covidem si o letošním podzimu klademe za cíl udržet co nejdéle také plánovanou péči. Pokud jsme si loni mysleli, že se postaráme o covidové pacienty, na jaře se všichni naočkujeme a začneme dohánět obrovský skluz v plánované péči, nyní zjišťujeme, že to tak asi nebude. Nicméně vůči této skupině pacientů cítíme velký závazek, a proto děláme vše, abychom i jim mohli péči poskytnout v co největším rozsahu. A nutno říci, že k dnešními dni jsme plánovanou péči nemuseli omezovat.

Vše však má své limity a my se blížíme k bodu zlomu, kdy nebudeme z důvodu vysokých počtů pozitivně testovaných stíhat testovat v takové míře, jak by bylo třeba a kdy přestane být v našich silách obvolávat všechny potenciální příjemce monoklonálních protilátek. To povede k akceleraci počtu hospitalizovaných pacientů s covidem, zahlcení nemocnice a omezení nebo úplnému zastavení plánované operativy.

V poslední době prosím zdravotníky o více a více času, nemohu proto jinak než také Vás, obyvatele našeho regionu, poprosit o Vaši pomoc v podobě zodpovědného přístupu a předcházení šíření epidemie. Očkované prosím, aby v okamžiku, kdy je to možné, přišli k podání posilující dávky a aby také pamatovali na limity, které očkování má. Neočkované prosím, aby měli ohled ke svému okolí a dodržovali platná protiepidemická opatření.

S poděkováním a přáním pevného zdraví
Jan Mach, ředitel