Možnost předání balíčku pacientům

S ohledem na Zákaz návštěv platný od 11. září 2020 na LDN v Jaroměři včetně sociálních lůžek, v celé Nemocnici Broumov, na následné rehabilitační péči v Rychnově nad Kněžnou a dále návštěv na našich interních a chirurgických odděleních Nemocnice Náchod a Nemocnice Rychnov nad Kněžnou umožníme rodinám a blízkým nechat pro pacienty balíček na určených místech, ze kterého dle provozních možností budeme balíčky distribuovat pacientům. Prosíme Vás, abyste pro pacienty nosili jen nejnutnější věci a drobnosti tak, aby personál nemocnic nebyl zbytečně přetěžován.

Určená místa:

Nemocnice Náchod, horní areál – vrátnice

Nemocnice Náchod, dolní areál – dolní infocentrum v budově A (ambulantní pavilon)

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – vrátnice

Nemocnice Broumov – vrátnice

Balíčky je možné předávat v době od 8:00 do 15:30. Každý balíček označte názvem oddělení a jménem.