MĚSÍC TŘETÍ – COVIDOVÝ PROSINEC

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Novým rokem začal již čtvrtý covidový měsíc v naší nemocnici. Jaký byl ten třetí, prosincový? Jednoduše jako na houpačce. Kladu si otázku, zda dokážeme něco jiného než mejdan nebo lockdown. Neudělali jsme si ze zdravotníků citrony, ze kterých chceme vymačkat i tu poslední kapku šťávy? Není to tím, že zdravotní systém u nás zatím nápor nemocných s covidem zvládal, a tak nepřikládáme epidemii větší vážnost? Bude důsledky našeho neuváženého chování zdravotnictví zvládat i nadále?

Když píši o prosinci a houpačce, je to příměr velmi přiléhavý. Prvního prosince jsme v nemocnici v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou hospitalizovali na akutních lůžkách celkem 79 pacientů (32 na ARO/JIP, 47 na standardních lůžkách). 7. prosince jsme po 41 dnech mohli v Náchodě zakonzervovat jednu covidovou stanici (20 standardních lůžek) a o pět dnů později další (19 standardních lůžek). Na poslední náchodské standardní stanici jsme v polovině prosince hospitalizovali v jednu chvíli pouze 3 covidové pacienty. Pokles hospitalizovaných pacientů byl enormní. Těšili jsme se z toho, že by si mohli zdravotníci na vánoční svátky alespoň trochu odpočinout. S blížícími se Vánocemi však rostly naše obavy, když jsme viděli důsledky rozvolnění a neochotu vrátit se k přísnějším opatřením za situace, kdy bylo z čísel zřejmé, že se situace začíná velmi zhoršovat. Odpočinek se nekonal. 22. prosince jsme opět otevírali první zakonzervovanou covidovou stanici a 27. prosince narychlo i druhou. Posledního prosince jsme již hospitalizovali na akutních lůžkách 101 covidových pacientů. Zejména víkend po Štědrém dnu byl pro zdravotníky extrémně náročný. Pochopitelná snaha vážněji nemocných a jejich blízkých strávit Vánoce společně ve svém domově a odkládání vyhledání zdravotní péče vedlo k obrovskému tlaku na příjem pacientů od pátku 25. 12. do pondělí 28. 12. (nárůst počtu hospitalizovaných o 63 %). V sobotu večer 2. ledna jsme byli po přijetí pacienta z trutnovska na JIP do Náchoda zcela plní (Náchod: ARO 6, JIP 19, STA 19, STB 19, STC 30, Rychnov nad Kněžnou: ARO 6, JIP 4, STA 15, Jaroměř LDN A 30). V pondělí 4. ledna po marném pokusu o přeložení čtyř pacientů do Fakultní nemocnice Hradec Králové jsme se rozhodli snížit necovidovou kapacitu náchodského interního oddělení o 11 lůžek a transformovat je na covidová. Souběžně s tím nyní transformujeme zbývající necovidová lůžka v LDN Jaroměř, abychom získali celkovou kapacitu 60 lůžek pro covid+ pacienty (zvýšení o 30). Ani jeden z těchto kroků již není optimální, nenalezli jsme však pomoc jinde. Situace nebyla od začátku pandemie náročnější!
V těchto dnech můžeme číst v médiích, že Česká republika zaznamenala v roce 2020 rekordní počet úmrtí. To, že může mít onemocnění COVID-19 velmi těžký průběh, který neumí současná medicína vyřešit, zažíváme velmi intenzivně také v našich nemocnicích. Počet úmrtí hospitalizovaných pacientů se výrazně vymyká předcházejícím obdobím. Dosud u nás zemřelo 233 pacientů, kteří si nesli diagnózu COVID-19. Vyrovnat se s častými úmrtími pacientů je pro zdravotníky velmi náročné.
Od 5. prosince jsme začali testovat pomocí antigenních testů pedagogické pracovníky. Zájem byl zpočátku malý, později však vzrostl, což bylo velmi dobře. Náchodský tým otestoval celkem 430 pedagogických pracovníků, z nichž vyšlo 18 pozitivních.
16. prosince jsme začali testovat širokou veřejnost, kterou testujeme až do současné doby. V Náchodě bylo od té doby provedeno celkem 3 912 antigenních testů, z toho 429 pozitivních (11 %). Maximum testů bylo provedeno ve středu před Štědrým dnem – celkem 516. V Rychnově nad Kněžnou bylo dosud provedeno celkem 2 584 antigenních testů, z toho 313 pozitivních (12,1 %). Maximum testů bylo provedeno v úterý před Štědrým dnem – celkem 256. S testováním nám pomáhá Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a Armáda ČR.
Souběžně s antigenním testováním probíhá stále testování metodou PCR. Od začátku října jsme provedli 32 870 testů, z toho bylo 10 625 pozitivních (32,3 %). Tento údaj je již očištěný od PCR testů, které konfirmují pozitivní výsledek antigenního testu.

Před Vánocemi skončila po šesti rotacích pomoc chrudimských výsadkářů. Nežádali jsme v té době o její prodloužení. Jednak se situace zdála býti klidnější a pak jsme nechtěli, aby pomáhající vojáci nemohli strávit Vánoce se svými rodinami. Od některých jsme věděli, že se na Vánoce se svojí rodinou velmi těší, protože loňské Vánoce strávili na zahraničních misích. Ke konci roku však na pana hejtmana Královéhradeckého kraje již směřovala naše nová žádost o pomoc. Jestli něco při pandemii u nás funguje, je to právě spolupráce s panem hejtmanem a Armádou ČR. Nutná administrativa běžela vždy velmi rychle (tuším, že je nutná přibližně následující procedura: kraj – Generální štáb AČR – velitelství Pozemních sil AČR – Krajské vojenské velitelství – velitelství konkrétní jednotky). Všechny schvalovací procesy jsou schopny zvládnout snad za méně než 24 hodin. Čas je potřebný také pro otestování všech vysílaných vojáků na COVID-19. Měli jsme trochu obavy, zda bude naší žádosti vyhověno v brzké době s ohledem na četné nasazení Armády ČR v jiných zařízeních v rámci republiky. Avšak opět nezklamali a 4. ledna se do Náchoda, Jaroměře a Rychnova nad Kněžnou vrátilo 22 příslušníků AČR. Tentokrát se nejedná o výsadkáře z Chrudimi, ale o příslušníky 141. zásobovacího praporu z Pardubic. Jsme za tuto pomoc velmi vděční.
Nyní již vyhlížíme první dodávku vakcín od společnosti Pfizer a BioNTech, která by měla do našich nemocnic dorazit tento pátek dopoledne. Očkovat začneme okamžitě. Věřím, že tento den bude prvním dnem, kdy začneme kráčet k vymanění se z této pandemie i v našich nemocnicích.
Na závěr tohoto ohlédnutí nesmí chybět poděkování.
V první řadě všem našim zdravotníkům. Nelze nepozorovat, že jsou již často fyzicky i psychicky vyčerpaní. Zatím však Vám všem obyvatelům našeho regionu slouží. Jak je to možné? Jak je možné, že citron, který jsem zmínil v úvodu a který již ždímeme více než čtyři měsíce, má stále dostatek šťávy? Nebylo by to možné, pokud by naši zdravotníci nezapojili v práci vedle hlavy také své srdce. Milí naši zdravotníci, klobouk dolů před Vámi přede všemi.
Poděkování patří také ostatním zaměstnancům nemocnice. Toto období klade zvýšené nároky na všechny. Jeden zajímavý příklad za všechny. Nemocnice v Náchodě využívá 6-ti kubíkový zásobník na kapalný kyslík, na který jsou napojena covidová oddělení. Pacienti s covidem vyžadují ve většině případů kyslíkovou podporu (až 60 l/min). Kapalný kyslík se ve výparníku mění na plynný kyslík a při tomto fyzikálním procesu (změně skupenství) odebírá z okolí teplo (ochlazuje ho). Běžně vydrží tento zásobník 6 – 8 týdnů. Nyní musí dodavatel kyslíku jezdit i třikrát do týdne. Spotřeba je taková, že výparník velmi namrzá a snižuje se tak jeho účinnost. Technici proto musí i několikrát denně výparník čistit, aby nedošlo k výpadku dodávky kyslíku a k ohrožení pacientů.
Děkujeme studentům zdravotních škol, kteří nám pomáhají. Přestože již neplatí pracovní povinnost, zapojuje se jich v rámci svých možností několik desítek. Děkujeme také pedagogům evangelické akademie v Náchodě, kteří se zapojují do práce na covidových odděleních a všem dalším brigádníkům. Děkujeme pedagogům ZŠ T.G.M. v Náchodě, že opět hlídají děti našich zaměstnanců a vedení města Náchod za tuto možnost. Děkujeme všem, kteří se zapojujete do zasílání dobrot pro naše zdravotníky a také za mnohá poděkování a přání, která zdravotníkům posíláte. Věřte, že výlepové plochy mají již několik metrů čtverečných.

V lednu nás čeká pravděpodobně nejhorší období za celou epidemii. Kdo můžete, pomozte nám, a ostatní nám držte pěsti!

S poděkováním Jan Mach, ředitel.