Lagevrio (Molnupiravir) – antivirotikum proti Covid-19

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Léčivý přípravek Lagevrio (s účinnou látkou molnupiravir) je určen k léčbě pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění (včetně osob dříve očkovaných proti covidu-19). Užívají se 4 tobolky každých 12 hodin po 5 dnů, u renální či jaterní insuficienci se dávka nemění. Poukaz na poskytnutí přípravku vystaví praktický lékař, případně jiný ambulantní specialista na základě klinického vyšetření pacienta. Léčivý přípravek Lagevrio bude vydáván v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou v nemocniční lékárně – lékárna u hlavní brány nemocnice, pracovní doba pondělí až pátek 7:30 – 17:00.

PřílohaVelikost
PDF icon Rozhodnutí MZ ČR355.1 KB
PDF icon Informace o přípravku266.11 KB

Jaké jsou podmínky použití molnupiraviru:

• indikační kritéria (kritéria vysokého rizika progrese) jsou zcela shodná jako u monoklonálních protilátek ( na konci tohoto textu )

• lék lze použít od 18 let věku

• u pacientů s covidem-19 prokázaným PCR nebo antigenním testem

• do 7 dnů od počátku příznaků

• pacient není hospitalizován pro covid-19 a nepotřebuje oxygenoterapii pro covid-19

• absolutní kontraindikací je těhotenství a kojení, u fertilních žen účinná zábrana početí po dobu užívání +4 dny poté

• dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

Jaký je praktický postup:

• indikuje praktický lékař nebo ambulantní specialista na základě předchozího klinického vyšetření pacienta

• tento lékař prokazatelně informuje pacienta, že bude léčen neregistrovaným přípravkem

• vystaví běžnou žádanku 06 ( žádanka „K“ – poukaz na ošetření/vyšet­ření), na které uvede odůvodnění požadavku (indikační kritérium), orazítkuje ji a podepíše; lékař vystavující žádanku garantuje splnění indikačních kritérií

• odešle pacienta či jím pověřenou osobu do lékárny nemocnice v Rychnově nad Kněžnou k vyzvednutí 1 balení léku Lagevrio

• V této lékárně bude lék vydán výměnou za vyplněnou žádanku 06 ( žádanka „K“ )

• nemocnice neprovádí žádné vyšetření pacienta, nezabývá se splněním indikace a nezodpovídá za ni

Tento postup je dle SÚKL a zdravotních pojišťoven vynucen platnou legislativou.

Ve výjimečných případech ( riziko z prodlení o víkendu a ve svátek ) bude možné lék vyzvednout v Covid ambulanci nemocnice Rychnov nad Kněžnou, opět výměnou za žádanku 06 „K“ vyplněnou praktickým lékařem nebo ambulantním specialistou.

Kritéria vysokého rizika progrese Covid 19 do závažného stavu: ( stačí splnit alespoň jedno z uvedených kritérií )

• index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2

• chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)

• chronické onemocnění jater

• diabetes mellitus

• primární nebo sekundární imunodeficit

• imunosupresivní léčba

• chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, syndrom spánkové apnoe)

• onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

• trombofilní stav v dispenzární péči

• nervosvalová onemocnění ovlivňující dýchání

• stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně

• věk > 65 let

• věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2