Jsme úspěšně akreditovaní do roku 2026

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V polovině září v naší nemocnici ve všech lokalitách probíhal externí audit kvality poskytované péče, který prováděla Spojená akreditační komise, o.p.s. S radostí jsme přijali závěrečnou zprávu z auditu, která pro nemocnici vyzněla velmi pozitivně.

Externí audit jsme absolvovali potřetí a nyní jsme obdrželi dosud nejvyšší hodnocení (9,75 bodů z 10 možných). Každá nemocnice v ČR má povinnost provádět interní hodnocení kvality, které probíhá kontinuálně týmem interních auditorů.

Externí hodnocení kvality je zcela dobrovolné, nicméně možná může lépe nastavit nemocnici „zrcadlo“ v kvalitě poskytované péče.

Předmětem hodnocení externího hodnocení kvality je celkem třináct oblastí.

Mezi nejdůležitější patří tzv. resortní bezpečnostní cíle (bezpečnost při používání léčiv, prevence záměny pacienta, výkonu a strany při operačních výkonech), hodnocení naplňování práv pacientů a jejich edukace, účinné postupy při resuscitaci pacientů, čistota prostředí a protiepidemická opatření, bezpečnost prostředí a osob a řízení lidských zdrojů. Kvalitě poskytované zdravotní péče se budeme nadále kontinuálně věnovat, abychom Vám přinášeli kvalitu ještě lepší a dosáhli za tři roky na ještě lepší výsledek.