Jak na Nový rok, tak po celý rok? Jen to ne! – COVIDOVÝ LEDEN

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Úvod do nového roku bychom si asi všichni přáli prožít zcela jinak. Bohužel se nevyplnila slova paní doktorky Pekové o tom, že covid-19 do Vánoc zmizí a ani předpoklady autorů Úhradové vyhlášky pro rok 2021, ze které zmizela jakákoliv bonifikace pacientů s covid-19 na standardních lůžkách, o následných lůžkách ani nemluvě. Zůstala pouze bonifikace na lůžkách intenzivní péče. Přitom náklady na péči o pacienty i na standardních a následných lůžkách nelze bez bonifikace pokrýt. Nezbývá než doufat, že přijde co nejrychleji novelizovaná nebo kompenzační vyhláška. Ani úsudek paní doktorky Pekové, ani částečné opomenutí covidu v Úhradové vyhlášce však tento virus evidentně nezastavilo. Spíše naopak. 

Covidová situace
Dopad předvánočních nákupů a vánočních setkání začal doléhat na naše zdravotníky již od konce prosince. Už 4. ledna jsme se začali pohybovat na počtech hospitalizovaných srovnatelných s vrcholem podzimní vlny z přelomu října a listopadu (nad 140 pacientů). Nad touto hranicí jsme se pohybovali na podzim pouze tři dny (30. 10. až 1. 11.). V lednu jsme nad ní nepřetržitě již od 12. ledna.
V důsledku vývoje situace jsme byli nuceni snížit počet lůžek pro necovidové pacienty na interním oddělení v Náchodě a vyčlenit 11 lůžek pro covidové pacienty (5. leden). Kapacita však dále nestačila, proto jsme sloučili lůžkový fond chirurgie, urologie, ORL a ortopedie pouze na dvě stanice a na ortopedii otevřeli 20 nových lůžek pro covidové pacienty. V Rychnově nad Kněžnou se podařilo navýšit počet standardních lůžek z deseti na patnáct. V Broumově bylo nutné hospitalizovat dva pacienty na JIP a dalších sedm na následných lůžkách. Po posledním víkendu, kdy jsme narazili na strop, jsme znovu snížili počet lůžek pro necovidové pacienty na náchodském interním oddělení (o šest) a udělali z nich lůžka covidová. Dnes jsme přidali pět nových lůžek na ortopedii. Nejsou to již žádné velké nové kapacity. To už není možné. Navíc navyšováním kapacit pro covidové pacienty omezujeme počty lůžek pro ostatní, což není zdaleka optimální. Nyní jsme tedy na celkové kapacitě 194 lůžek. Již ani není možné striktně rozdělovat lůžka na standardní a intenzivní, protože části pacientů, která by standardně ležela na jednotkách intenzivní péče, se snažíme poskytovat adekvátní péči na lůžkách standardních.
Od začátku října jsme hospitalizovali skoro 1 400 pacientů s diagnózou covid-19, z toho 363 v našich nemocnicích zemřelo (říjen 69, listopad 87, prosinec 59, leden 148). Pokud by někdo pochyboval o příčinách úmrtí a chybné klasifikaci důvodu a tím i zkreslení počtu zemřelých v důsledku covidu, uvádím ještě jedno porovnání. Bez ohledu na diagnózu zemřelo v našich nemocnicích v lednu 228 pacientů, loni to bylo jen 70 a v posledních 15 letech se počet pohyboval v rozmezí 69 – 103 úmrtí.

Spolupráce napříč krajem i mimo něj
V lednu se i s ohledem na velmi špatnou epidemiologickou situaci na Trutnovsku rozběhla intenzivnější spolupráce mezi nemocnicemi v rámci našeho kraje a také Zdravotnickou záchrannou službou, která je neprávem možná někdy opomíjená při popisu zatížených nemocnic. Jen v uplynulém týdnu transportovala do nemocnic v kraji 227 pacientů (Trutnov 90, Náchod 54, Fakultní nemocnice 50, Jičín 16, Rychnov nad Kněžnou 17). Navíc pomáhá také se sekundárními transporty mezi nemocnicemi a to i mimokrajskými (včera například transport pacienta na umělé plicní ventilaci z naší rychnovské nemocnice do FN Olomouc, z trutnovské nemocnice do nemocnice v Havlíčkově Brodě a další). Nyní jedná i o možnosti leteckých transportů právě do vzdálenějších nemocnic s ohledem na komfort a bezpečí pacientů. Všem jim proto patří velké díky. Poděkování patří také krajskému koordinátorovi a koordinátorům v jednotlivých nemocnicích, mimo jiné za to, že ještě stále nezahodili svůj mobilní telefon, který zvoní nejen velmi často během dne, ale také i několikrát za noc.

Testování na covid-19
V lednu provedla naše laboratoř více než 14 tisíc PCR testů a testovací stany dalších více než 6 tisíc antigenních testů. Stále však netestujeme s takovou intenzitou, s jakou jsme testovali během podzimní vlny, a jaká by odpovídala záchytu pozitivních výsledků, které se u PCR testů stále pohybují vysoko nad 30 % (průměr očištěný o antigenní testy je 37 %). Průměrný záchyt pozitivních výsledků u antigenních testů byl 13,9 % (11,6 % Rychnov nad Kněžnou, 15,5 % Náchod). Testování antigenními testy bylo prodlouženo na neurčito a zájem je stále vysoký. Děkujeme všem, kteří se nejen zodpovědně chováte, ale také podstupujete preventivní testování.

Očkování
První dávky očkovacích látek dorazily do našich nemocnic 8. ledna dopoledne. Úkolem bylo naočkovat naše zdravotníky, kteří o očkování projevili zájem. Zároveň jsme začali očkovat také zdravotníky ze Zdravotnické záchranné služby a Dopravní zdravotní služby. Postupně přišli na řadu praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubaři a ostatní zdravotničtí pracovníci našich dvou okresů. Dostalo se také na celou řadu domovů důchodců a i některé seniory registrované v našem nebo celostátním rezervačním systému. Celkem jsme podali v lednu 3 259 dávek (2 201 Náchod, 1 058 Rychnov nad Kněžnou). V první polovině února dodávky vakcín pokryjí maximálně potřebu podání druhých dávek. V druhé polovině února by již mohlo dojít k opětovnému vypsání termínů pro seniory 80+ čekající stále na první dávku vakcíny. K dnešnímu dni jich je necelých 1 800 v Očkovacím centru Nemocnice Náchod a přibližně 800 v Očkovacím centru Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Vše ale bude záviset na dodávkách vakcín do našeho kraje, které nejsme schopni ovlivnit. Náchodská nemocnice vytvořila očkovací centrum v přízemí nového pavilonu K. Maximální plánovaná kapacita je podání 15 000 dávek za měsíc. Podle předběžných informací, které máme, by ve druhém kvartálu roku mohly být dodávky vakcín ještě vyšší. Pro tento případ nám Krizový štáb kraje ve spolupráci s městem Náchod připraví vhodné prostory v hotelu Beránek, kam bychom naše očkovací centrum přemístili. Vedle náchodského očkovacího centra plánujeme otevřít očkovací místo také v nemocnici v Broumově. Očkovací centrum Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se nyní nachází v přízemí budovy následné rehabilitační péče. Krizový štáb kraje ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou připravuje vhodné prostory ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou, kam by se očkovací centrum mohlo přemístit již v průběhu měsíce března. Všechna naše očkovací centra budou využívat Centrální rezervační systém. Tato povinnost vyplývá z Mimořádného opatření MZ ČR.

Novináři a média
Počátkem ledna někteří s Vás psali, že Vám chybí aktuální informace o stavu na covidových odděleních v nemocnici. Situace byla (a je) náročná a mě to vedlo k přemýšlení, zda psát častěji. Rozhodl jsem se této poptávce nepodlehnout. Nevytvářet z našich zdravotníků a pacientů účastníky nějaké reality show. Nedomnívám se, že by neustálé podávání aktuálních informací vedlo k zodpovědnějšímu přístupu veřejnosti a větší úctě ke zdravotnickému povolání a všem, kteří v této těžké době nasazují své síly. Informací o složitosti a náročnosti současné situace máme všichni dost. Po domluvě se zdravotníky jsem udělal dohodu s naší tiskovou mluvčí (Lucie Chytilová), že jsme ochotni vzít média na covidová oddělení maximálně jednou týdně. Chceme tak vyvážit klid na práci zdravotníků a zachování soukromí pacientů s potřebou informovat širokou veřejnost o tom, co se děje za zdmi našich nemocnic. V lednu jste si tak mohli přečíst obsáhlý článek redaktorky DeníkN Adély Skoupé (mimochodem tato redaktorka byla první, která přinesla zdravotníkům malý dárek – několik pytlíků oříšků v čokoládě, tu pozornost je třeba ocenit) a na konci tohoto týdne budete moci shlédnout reportáž SeznamZprávy a jejich fotografie. Redaktoři, kteří chtějí navštívit covidová oddělení, mají představu získání několika fotografií, popřípadě videí a rozhovorů s několika zdravotníky. Když je ale oblečeme a zavedeme na covidové oddělení, pochopí, že to nebude vůbec jednoduché. Naši „bílí sněhuláci“ jsou neustále v pohybu a oni musí i několik desítek minut čekat, než některý z nich s nimi může prohodit pár vět.
Vedle toho poskytujeme informace médiím, pokud o to požádají, a občas také krátká videa (ČT). A věřte, že i ředitel má na covidovém oddělení často pocit, že ať se postaví kamkoliv, dříve nebo později na tom místě bude překážet, a to opravdu nechce.

Úsměvy mizí
Současná situace již trvá velmi dlouho. S krátkou úlevou v polovině prosince již čtyři měsíce. Redaktorce DeníkN jsem v polovině ledna říkal, že jsme se domnívali, že vidíme světlo na konci tunelu, ale ona to byla protijedoucí nákladní lokomotiva. Nevíme, kolik táhne vagónů, zatím nás stále míjejí a na konec nevidíme. 5. ledna nám nejen krajský koordinátor intenzivní péče (také např. pan ministr zdravotnictví) říkal, že prognóza předpokládá zlepšení situace po 20. lednu. Zatím se tak nestalo, spíše naopak. V uplynulých 14 dnech sice klesnul počet nově nakažených ve věkové kategorii 65+, ale nám přibývají pacienti mladší.
Na zdravotnících je již velmi znát fyzické i psychické vyčerpání. Každý pacient, který si prošel těžším stavem a který může odejít domů, jim dobíjí baterie. Každý pacient, o kterého se někdy velmi dlouho starají a který svůj boj s covidem prohraje, jim je neskutečným způsobem vybíjí. Úsměv v jejich tvářích začíná být vzácností. Milí zdravotníci, děkujeme Vám a přejeme Vám, aby se co nejdříve mohl vrátit úsměv do Vašich tváří.
Z rozhlasu již dlouho nezaznělo Českem „Není nutno…“ a zdravotníkům se již z balkonů netleská. Proto si nesmírně vážím každé iniciativy, která dokazuje zdravotníkům, že jsme je „v tom nenechali“, že na ně myslíme a dokážeme nejen děkovat, ale také věnovat jim část svého času a energie, kterou zhmotníme třeba do podoby obrázku, milého poděkování nebo něčeho dobrého na zub. Snažíme se takovým lidem poděkovat alespoň na našem Facebooku. Koho jsme však velmi dlouho nezmínili, je jeden gentleman, který zůstává již dlouhé měsíce skrytý (je to jeho přání) a který již třetí měsíc každý pracovní den sponzoruje občerstvení pro zdravotníky na covidových odděleních v Náchodě z kuchyně jedné místní restaurace. Je to krásná podpora a spojení okolního světa s našimi „sněhuláky“. Jemu i všem, kdo se podílejí na přípravě, patří naše velké díky!

Něco je jinak – varování
Víte, jak tlustý bude list obyčejného papíru, když ho 43krát přeložíte? Kdo tuto otázku ještě nikdy neslyšel, bude odpovědí asi překvapen. Takto složený papír by sahal přibližně od Země k Měsíci. K podobnému násobení dochází také při detekci SARS-CoV-2 metodou PCR. V jednotlivých cyklech dochází vždy ke zdvojnásobení počtu RNA viru až do takového množství, kdy je ho schopný přístroj detekovat. Pokud by bylo na začátku ve vzorku přítomno pouze jediné vlákno RNA viru SARS-CoV-2, bude jich po 43 cyklech skoro 4,5 bilionu. Není běžné, aby přístroj detekoval pozitivitu vzorku před 30. cyklem. Pokud se tak stane, může to svědčit buď o velké virové náloži u pacienta, anebo také o případné mutaci viru. Naše laboratoř není schopná sekvenovat RNA, aby dokázala určit případnou konkrétní mutaci viru, proto nedokážeme zjistit příčinu dřívější detekce pozitivity. Od 19. ledna na základě rozhodnutí Státního zdravotního ústavu všechny podezřelé vzorky uchováváme. Krajská hygienická stanice si je pak může vyžádat a odeslat je k sekvenaci do Národní referenční laboratoře. Zatím si vyžádala několik konkrétních vzorků. Podezřelých vzorků jsme však nasbírali již více než 1600 a v posledních třech dnech je podíl podezřelých vzorků na všech pozitivních okolo 70 %. Ruku v ruce s tímto zjištěním jsme také svědky toho, že při přibližně poloviční incidenci (počtu nových případů) oproti podzimní špičce, máme více hospitalizovaných pacientů, více zemřelých a věkový průměr pacientů se snižuje. Neumíme tuto situaci exaktně vyhodnotit, to přísluší pouze SZÚ nebo Krajské hygienické stanici. Pozorujeme však, a shodli jsme se na tom i na dnešním jednání koordinátorů péče o covidové pacienty, že něco je evidentně jinak než na podzim. Buďte tedy na sebe opatrní a dodržujte přijatá opatření.

S poděkováním

Jan Mach, ředitel