Informace k provozu odběrového místa v nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

PODROBNÉ INFORMACE K PROVOZU ODBĚRNÉHO MÍSTA V NEMOCNICI RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (aktualizováno 2.11.2020):

Odběrové místo – modrá unimo buňka – se nachází na parkovišti před areálem nemocnice ve směru od železniční trati /světelná křižovatka/.

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO STANU: 8:00 – 11:00 hod

PACIENT SE MUSÍ PŘEDEM OBJEDNAT SÁM

!OBJEDNÁVÁNÍ SE ŘÍDÍ KAPACITNÍMI MOŽNOSTI VYŠETŘUJÍCÍ LABORATOŘE!

Pacienti indikováni k odběru svým ošetřujícím lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí, musí mít nejdříve řádně VYSTAVENOU ŽÁDANKU na vyšetření. V případě, že nemáte možnost objednání přes webový formulář, objedná Vás naše pracovnice na tel. čísle 607 066 175 v době od pondělí do pátku od 06:30 do 12:00 hod.

INFORMACE PRO LÉKAŘE: V souladu s nařízením MZČR je nutné odeslat žádanku na vyšetření COVID-19 přes portál ÚZIS: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/ (odkaz je externí)…/CUD/Za¬­danka (odkaz je externí). Poté je potřeba telefonicky nakontaktovat odběrové místo pro stažení žádanky z ÚZIS (v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin na telefonním čísle 607 066 175). Pozn.: Při výskytu onemocnění v rámci zdravotních a sociálních služeb nebo hromadného výskytu u obyvatelstva je ZH KHK, a.s. připraven vždy po předchozí dohodě zajistit mimořádné odběry a vyšetření ve svých nemocnicích.

Informativní sdělení ohledně výsledků COVID-19:

Pokud je pacient odeslán na vyšetření Krajskou hygienickou stanicí, výsledek vyšetření je následně předán Krajské hygienické stanici, ta se poté spojí s pacientem. Pokud je pacient odeslán ošetřujícím lékařem, výsledek vyšetření je odeslán tomuto lékaři, který se poté spojí s pacientem. V případě, že je na žádance uvedeno číslo mobilního telefonu pacienta, informaci o výsledcích obdrží formou SMS pacient také přímo od nás, a to prakticky okamžitě po vyhodnocení vzorku. S účinností od 24. 8. 2020 jsou výsledky testů na Covid-19 pacientům zasílány formou SMS a to neprodleně po vyhodnocení vzorku. Výsledky oznamovány nejdéle do 48 hodin – tedy za 2 dny od odběru, zpravidla po 13té hodině.

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a kontaktujte:

• v případě, že MÁTE OBTÍŽE – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním:

Kontaktujte VŽDY nejprve svého ošetřujícího lékaře. V případě jeho nedostupnosti pak linky našich nemocnic:

+420 491 601 1­11 Nemocnice Náchod a Broumov +420 494 502 1­11 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.

v případě, že NEMÁTE OBTÍŽE, pouze podezření na nákazu:

Od 1. září 2020 je v provozu informační linka Hygienické služby České republiky 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje lze také využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz(odkaz odešle e-mail). V pracovní dny lze využít také telefonický kontakt – 495 058 111.

Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro neslyšící: https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/…(odkaz je externí)) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do budovy nemocnice.

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/(odkaz je externí) Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.