I letos děti z mateřských škol na Jaroměřsku dělají radost seniorům v LDN v Jaroměři

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Mateřské školy na Jaroměřsku se pravidelně schází v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání hrazeného EU – radí se, sdílí svou praxi, společně jezdí na exkurze do jiných školek i se společně vzdělávají. Naposledy v prosinci na kurzu MAXÍK, který proškolil většinu předškolních pedagogů na Jaroměřsku ve stimulačním programu pro předškoláky, který cílenou podporou poskytnutou dětem minimalizuje možné poruchy učení po jejich nástupu do základní školy.

Mateřské školy také spojily své síly a svůj um, aby již po druhé potěšily seniory v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Jaroměři, právě v adventním čase.

Děti vyráběly drobné dárečky, dekorační předměty i krásná přáníčka. Každá mateřská škola přišla se svým originálním výrobkem. Pedagogové se s dětmi bavily o stáří i solidaritě s potřebnými lidmi, které takto mohou svým příspěvkem potěšit a zpříjemnit jim vánoce. Nikdo v léčebně nezůstane bez dárku. Stejně jako minulý rok se ze školek v Dolanech, Jasenné, Rasoškách, Velkého Třebešova, Jaroměře a Heřmanic sešla více jak stovka dárků.

Staniční sestra LDN paní Lucie Křížová společně s kolegyněmi nadšeně dárečky převzaly a pracovníci MAP mají vyřídit veliké díky všem pedagogům, kteří na akci podíleli a vedou tak děti k úctě ke starší generaci a solidaritě s lidmi, kterým nemoc brání zůstat v rodinném prostředí.

Projekt MAP přeje krásný nový rok 2022 všem skvělým pracovníkům s dětmi.

Mgr. Darina Bártová

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0­.0/17_047/0008602 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř