Dotazníky spokojenosti

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

jsem velmi potěšen, že jste si vybrali právě naši nemocnici.

Snahou naší nemocnice a všech, kteří v ní pracujeme, je zajistit trvalé zlepšování péče o naše pacienty. Proto uvítám připomínky k pobytu, péči a ambulantnímu ošetření v naší nemocnici. Z těchto důvodů Vás prosím o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti. Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako zdroj informací o poskytované péči a budou využity pro její kontinuální zlepšování.

Dotazníkové šetření je anonymní, proto se nemusíte bát, že by došlo ke zneužití Vašich údajů.

Prosíme ke každé otázce vyberte odpověď, která odpovídá Vašemu hodnocení. Nepřehlédněte v dotazníku místo, kam můžete podrobněji rozepsat svoje hodnocení či připomínky.

Dotazníkové šetření není určeno pouze pro pacienty, ale i pro zaměstnance. Protože i Váš názor je pro nás důležitý.

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientůhttps://1url.cz/xKTVU

Hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů.: https://1url.cz/jKTVf

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců: https://1url.cz/7KTVI

Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje naší i Vaší nemocnice.

S vyhodnocením dotazníků se budete moci seznámit na webových stránkách nemocnice.

RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady