Děti základních škol v roli zdravotníků

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Škola hrou – v tomto duchu se na Živé knihovně povolání učí děti základních škol poznávat, co obnáší jednotlivá povolání. Oblastní nemocnice Náchod s náchodskou zdravotnickou školou připravily společně část programu druhého ročníku tohoto projektu v Náchodě. Živá knihovna povolání, kterou realizuje Svaz průmyslu a obchodu ČR, si klade za cíl namotivovat žáky posledních ročníků základních škol ke studiu technických oborů, nedostatkových profesí a seznámit je s firmami, které působí v jejich okolí.

Na pěti stanovištích v Městském divadle Dr. Josefa Čížka si žáci mohli vyzkoušet péči o pacienta. Na modelu si tak zkusili polohování nemocného, měření jeho fyziologických funkcí jako je krevní tlak, puls, saturace kyslíku, aplikaci injekcí, odběr krve a resuscitaci – jak na modelu dospělého, tak kojence. Děti se také dozvěděli, co obnáší zdravotnické povolání a jaké jsou možnosti uplatnění ve zdravotnictví. SOŠ sociální a zdravotnická – Evangelická akademie Náchod budoucím studentům představila zejména maturitní obor praktická sestra a učňovský obor ošetřovatel.

Akce se účastnilo více než 250 žáků 8 a 9 tříd nejen z náchodských ZŠ, ale i z Police nad Metují a Machova. Úvodního slova celé akce a slavnostního zahájení se ujali za organizátory paní Eva Vojtíšková a místostarosta Náchoda pan František Majer. Děkujeme firmě Promareha, tradičnímu výrobci kvalitního zdravotního vybavení a nábytku z České Skalice za laskavé zapůjčení lůžka!

Autor: Lucie Chytilová, PR manažerka ZHKHK