Děti z mateřinek na Jaroměřsku vyráběly pro klienty LDN v Jaroměři

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na 13. listopad připadá v kalendáři den laskavosti. Je to příležitost vykonat něco pro druhé. V rámci projektu MAP – místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se již třetím rokem schází vedoucí učitelky a ředitelky mateřských škol z celého Jaroměřska na pravidelné pracovní skupině, kde společně plánují další vzdělávání pro pedagožky mateřských škol sdílí svou praxi, radí se spolu a dávají si tipy na aktivity pro děti.

Je to vždy zajímavé setkání a na tom posledním bylo ujednáno, že se inspirujeme MAPem Trutnov a den laskavosti oslavíme po jejich vzoru výrobky pro radost klientům – dědečkům a babičkám na oddělení LDN u nás v Jaroměři. Myšlenka nadchla i všechny školky na Jaroměřsku – jmenovitě: školky v Dolanech, Heřmanicích Chvalkovicích, v Jaroměři, Jasenné, Rasoškách, Rychnovku, Velichovkách a ve Velkém Třebešově. Času nebylo nazbyt, chtěli jsme seniory potěšit v adventním období, které je letos o poznání smutnější vzhledem k přísným hygienickým opatřením, které na LDN musí dodržovat. Naše nabídka byla velmi mile přijata, jak náchodskou nemocnicí, pod kterou LDN spadá, tak i týmem vedeným vrchní sestrou paní Morávkovou a hned jsme se domluvili na předání dárečků.

Děti se činily, vyráběly svícínky z šišek, z krásných skleniček a drobné ozdoby na větvičky i krásná originální přání. Každá školka zapojila svou fantazii a dětičky přidaly svůj osobitý tvůrčí talent, až vznikla sbírka 125 výrobků včetně obrázků babiček a dědečků se srdíčky, které budou rozveselovat chodby léčebny.

K samotnému předání došlo ráno 10. prosince za přítomnosti několika paní učitelek z mateřských škol, zdravotních sester z léčebny a paní Morávkové, která svým laskavým přístupem upřímně vyjadřovala vděčnost za to, že jsme si s dětmi na staré lidi ležící v jaroměřské LDN vzpomněli. Zdejší COVID oddělení je dalším místem, kde to v péči o nemocné nemají zaměstnanci snadné a patří jim náš veliký obdiv a úcta. Děkovali jsme si vzájemně a všechny nás krásné dětské umění dojímalo. Ještě jsme se společně vyfotili na památku a už jsme spěchali zpět do služby, některé k dětem a sestry ke starším – na pomoc odkázaným lidem. Máme ze společné pomoci všech mateřských školek velikou radost! Učit děti vcítění rozpoznávání potřeb druhých je stejně důležité jako rozpoznávání písmenek. Rozvíjet mezigenerační porozumění bude třeba i nadále, a tak jsme si hned společně slíbili, že akci jistě příští rok zopakujeme.

Šťastný nový rok vám všem i týmu LDN i jejich klientům!

Darina Bártová

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0­.0/17_047/0008602 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř