Děti sfoukly svíčku na narozeninovém dortu dětského oddělení a porodnice

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

1. června 2022 bylo na našem gynekologicko-porodnickém a dětském oddělení hned několik důvodů k oslavě. Byl to přesně rok od přestěhování obou oddělení z horního areálu nemocnice do moderních prostor nových pavilonů. Připojili jsme se také k oslavám Mezinárodního dne dětí a současně si připomněli Den těhotenství a Den matek, které se celosvětově slavily v květnu. Naším cílem bylo uspořádat oslavu pro děti a budoucí i současné maminky. Zároveň jsme přivítali novou primářku dětského oddělení, MUDr. Alici Mílovou.

Ve spolupráci se Zdravotním klaunem, konkrétně Drr. Arnoštem Houskou a sestrou Blážou Kotrlou, se na dětském oddělení podařilo vytvořit příjemně uvolněnou a veselou atmosféru a prostory 7. patra pavilonu K rozezněl smích dětí z mateřských škol, které přišly sfouknout první svíčku na velkém narozeninovém dortu. Jakmile svíčka zhasla, malí návštěvníci již stáli dlouhou frontu na svůj kousek. Oblíbenou atrakcí byla také výroba odznaků, které si děti vlastnoručně vybarvily a velký zájem byl o všudypřítomné balónky plněné heliem. Tělocvična gynekologicko-porodnického oddělení a přilehlá chodba zase patřila spíše maminkám

a poskytla zázemí pro nabídku dětské a těhotenské kosmetiky, oblečení, pomůcek pro kojení a péči o miminka, včetně kojenecké výživy a také laktační a výživovou poradnu. Za pomoc při organizaci děkujeme studentům Střední odborné školy sociální a zdravotnické – EA v Náchodě, Zdravotnímu klaunovi a všem zaměstnancům naší nemocnice, kteří se zapojili. Spokojenost dětí i maminek byla pro všechny organizátory velkou odměnou a inspirací pro založení nové tradice v naší nemocnici.